• Vuurvechters voorstander van fikse boetes voor valse brandmeldingen
18 februari 2013
18 feb 2013

Vuurvechters voorstander van fikse boetes voor valse brandmeldingen

Slecht onderhoud en niet-gespecialiseerde installateurs zorgen voor een onevenredig groot aantal valse brandmeldingen. Bij ongeveer negentig procent van de gevallen betreft het een loos alarm waarvoor de brandweer uitrukt. De Rotterdamse brandweer wil daarom nu boetes gaan uitdelen aan bedrijven waar te vaak onnodig het alarm afgaat. Of deze boetes helpen, zal de toekomst moeten uitwijzen maar het zal bedrijven en instellingen wel tot meer alertheid en scherpte dwingen op het gebied van brandpreventie. En dat is hard nodig.

Een brandweervoertuig rijdt in de grote steden zo’n zes tot acht keer op een dag voor niets uit. Voor de praktijk betekent dat de medewerkers heel vaak voor niets met toeters en bellen de straat opgaan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid en mogelijk voor andere branden, omdat een voertuig dan niet inzetbaar is. Voor een deel komt het probleem voort uit onachtzaamheid. Gebouweigenaren checken niet altijd of er daadwerkelijk brand is en maken vaak gelijk een melding van een schijnbare brand. Bedrijven zijn zich te weinig bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben om dit soort systemen goed te laten werken. Er wordt toch gerookt, er is stoomvorming bij een pantry of er worden werkzaamheden uitgevoerd naast een brandmelder zonder dat die is uitgezet. Het probleem speelt al jaren en het Rotterdamse korps is het nu zat. Ze wil nu veelplegers bij wie echt niets verbetert boetes opleggen. Vooral in zorginstellingen en de bouw gaat het vaak mis. Met de boetes wordt getracht binnen twee jaar een drastische verlaging van het aantal valse meldingen te bereiken. Ondertussen wordt met de branche en andere regio's gekeken naar de apparatuur en de mate van onderhoud. Met de technische staat van de apparatuur is vaak niets mis, zo blijkt uit de praktijk. De  verschillende detectieapparaten worden veelal op een verkeerde manier geïnstalleerd en toegepast. ‘We spreken dan ook liever van ongewenste meldingen, in plaats van valse. De apparatuur doet namelijk precies waarvoor hij gemaakt is, er wordt alleen door veel bedrijven en instellingen verkeerd gebruik van gemaakt’, vertelt Harm Straathof,  manager Business en Product Development bij Saval Brandpreventie. Het probleem ligt volgens Straathof dan ook zeker niet bij de apparatuur. ‘Veel bedrijven investeren onvoldoende in brandveiligheid. Branddetectie wordt dan aangesloten door een installateur van bijvoorbeeld de verlichting of de airco. Maar het feit dat er aan een rookmelder ook twee draadjes zitten, wil nog niet zeggen dat er voldoende kennis is om zo’n apparaat goed te kunnen installeren. Een bedrijf kan best aan de wettelijke norm voldoen, zoals opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit, maar dat zegt helemaal niets over de echte veiligheid en de goede werking van apparatuur.’

Onervaren kabeltrekker
Rookmelders werken veelal op basis van verduistering en reflectie. De interne ontvanger pikt alleen een signaal op als deze wordt gereflecteerd. Rook reflecteert het licht en doet de brandmelder afgaan. Maar niet alleen rook, tal van andere factoren kunnen de melder ‘triggeren’. ‘Een waterdruppel reflecteert ook, dus in een vochtige ruimte gaat het dan al snel mis. Maar ook een stofdeeltje of een spinnetje kan voor de reflectie zorgen en de rookmelder ongewenst doen afgaan. Goed onderhoud en regelmatig schoonmaken zou dus al heel wat schelen. Vaak gaat het verkeerd doordat een onervaren kabeltrekker willekeurig wat brandmelders ophangt. Vaak hangt zo’n apparaat dan op de verkeerde plek. Of er worden rookmelders in technische ruimten opgehangen waar bijvoorbeeld een ventilatieschacht is. Als er dan aan de buitenkant een vrachtwagen iets komt lossen, dan komen de uitlaatgassen naar binnen en gaat de rookmelder weer ongewenst af. ‘Het is dus van groot belang dat bedrijven gaan inzien dat er op branddetectie en brandpreventie niet moet worden bespaard. Een specialistisch bedrijf kan veel problemen simpelweg voorkomen’, aldus Straathof.
Het probleem met de vele valse brandmeldingen beperkt zich uiteraard niet alleen tot de regio Rotterdam. De politiek begint het probleem inmiddels ook te onderkennen. Er wordt inmiddels gewerkt aan een landelijk actieprogramma. De brandweerleiding vindt dat de politiek de wetgeving aan moet scherpen om bedrijven te dwingen hun alarminstallaties op orde te hebben. GroenLinks wil dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) snel met brandweerprofessionals in gesprek gaat om het onnodig uitrukken bij vals alarm tegen te gaan. ‘Als we zo uiteindelijke onnodige automatische meldingen kunnen tegengegaan, bespaart de minister geld waarmee de brandweerzorg verbeterd kan worden’, zegt Kamerlid Liesbeth van Tongeren. ‘Ik wil dat brandweerprofessionals, zowel praktijkmensen als onderzoekers, de ruimte krijgen alternatieven voor het verhogen van de brandveiligheid te onderzoeken en te testen.’ Ze benadrukt overigens dat bij automatische doormelding naar de brandweer de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet worden betracht. Zo was bij de Schipholbrand van oktober 2006 de doormelding vertraagd vanwege eerdere loze meldingen.

Verzekering tegen loos alarm
Directe, automatische doorschakelingen naar de meldkamer worden inmiddels steeds vaker ondervangen door particuliere alarmcentrales. Deze alarmcentrales checken eerst fysiek of er inderdaad sprake is van brand. Er wordt dan een vertraging ingebouwd in het automatisch doormelden naar de meldkamer. Is er inderdaad brand dan gaat er een verificatie naar de meldkamer en kan de brandweer alsnog uitrukken. Omdat hiermee natuurlijk wel kostbare minuten verloren gaan, worden er inmiddels mondjesmaat al speciale camera’s gebruikt om de situatie ter plekke snel te kunnen controleren.
Steeds meer bedrijven spelen in op het voortdurende probleem rond de ongewenste brandmeldingen. Particuliere alarmcentrales,  mobiele surveillances, maandelijkse inspecties en zelfs verzekeringen voor boetes op valse meldingen. Zo heeft Siemens Building Technologies er een topprioriteit van gemaakt om valse en ongewenste alarmen te bestrijden. Het bedrijf geeft, naar eigen zeggen, een waterdichte garantie tegen valse alarmen met nieuwe hoogtechnologische branddetectoren. Indien er toch een vals alarm zou optreden, garandeert Siemens terugbetaling van de interventiekosten van de brandweer; een gratis onderzoek naar de oorzaak van het alarm; aanpassing van het concept door een specialist en implementatie van de aanpassingen, inclusief prestaties en materialen.
Roland DuivisMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’