• Het nieuwe Bouwbesluit en brandveiligheid
17 juni 2012
17 jun 2012

Het nieuwe Bouwbesluit en brandveiligheid

Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit gewijzigd. Grote voordelen van de wijzigingen zijn dat er minder voorschriften zijn en er meer eenvoud en uniformiteit is. Een van de belangrijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 heeft een grote invloed op de brandveiligheid. De overheid legt met de wijziging namelijk steeds meer verantwoordelijkheid bij de eindgebruikers. Er wordt van hen in het nieuwe Bouwbesluit steeds meer eigen initiatief verwacht; facilitair managers, directies en bestuurders van ondernemingen zijn daardoor voortaan veel meer verantwoordelijk voor de eigen brandveiligheid.

Door de wijziging in het Bouwbesluit komt de verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (rac) van de brandweer voor een groot gedeelte van de gebouwen te vervallen. Dit kan grote gevolgen voor de brandveiligheid hebben, en zonder extra maatregelen lopen bedrijven een groter risico op brandschade.Het is voor bedrijven daarom belangrijk om na te gaan welke maatregelen vanaf nu nodig zijn om de brandveiligheid te waarborgen. Wanneer de verplichte doormelding naar de rac komt te vervallen, kunnen bedrijven een particuliere alarmcentrale (pac) inschakelen. Zo’n pac meldt na verificatie van het brandalarm, de melding door naar de rac. Doormelding naar een alarmcentrale kan ook vanuit de verzekering verplicht worden gesteld. De verzekering kan ook aanraden om aan bepaalde richtlijnen te voldoen op het gebied van preventie. Het probleem is dat veel bedrijven beperkt budget hebben om aan de richtlijnen te kunnen voldoen, zeker in tijden van bezuinigingen. Nu het Bouwbesluit is aangepast en er in veel gevallen geen directe doormelding meer verplicht is, wordt de brandweer pas in een veel later stadium gewaarschuwd, bijvoorbeeld na verificatie van de brandmelding door de pac. De aanrijtijd van de brandweer is hierdoor een stuk langer wat grote gevolgen kan hebben voor de gevolgschade. Denk hierbij niet alleen aan het in brand staande pand zelf, maar ook aan omliggende panden en in het ergste geval mensenlevens die in gevaar komen. Een goed doordacht brandpreventieplan is daarom van essentieel belang.

Rol van de overheid
De wijziging in het Bouwbesluit en de vermindering van de regeldruk kan er voor zorgen dat een hogere beveiligingsgraad niet overal gegarandeerd kan worden. Nu de automatische doormelding naar de rac voor een groot gedeelte van de gebouw komt te vervallen, lopen sommige bedrijven een groter risico. Zij moeten zich dus harder inzetten om de brandveiligheid te waarborgen en hier de juiste preventietools voor inzetten. De huidige techniek op het gebied van brandpreventie heeft grote sprongen gemaakt. Veel bedrijven zijn nog in het bezit van een standaard brandmeldinstallatie, maar momenteel zijn er hoogwaardigere systemen ontwikkeld. Hier moeten bedrijven zich meer bewust van gaan worden en de overheid moet dit ondersteunen. Dat heeft vele malen meer effect dan de wijzigingen die nu in het Bouwbesluit zijn doorgevoerd. Het budget is echter ook een factor die hierbij niet vergeten mag worden. Hoogwaardige systemen zijn nodig en belangrijk, maar toch blijven de kosten een grote rol spelen in de huidige bedrijfsvoering.

Detectieprincipes
Dat de huidige techniek grote sprongen heeft gemaakt, blijkt wel uit het feit dat een brandmelder tegenwoordig niet alleen meer op rook of warmte detecteert, maar gecombineerd ook op warmte en CO-niveau. Een brand kent namelijk meerdere brandverschijnselen, wat inhoudt dat een brand uit meerdere stadia bestaat. Een beginnende brand is een smeulbrand; een brandende sigaret die op de grond is gevallen of in een vuilnisbak ligt te smeulen. Een beginnende brand bevat veel CO (koolstofmonoxide) met weinig rook. CO is reukloos, je ziet het niet, je hoort het niet en je merkt er niets van; met mogelijk verstrekkende gevolgen. Met een gewone rookmelder valt dit niet te detecteren, wel met een CO-sensor van een melder. Als de smeulbrand zich uitbreidt en er meer warmte ontstaat, krijg je meer rook en uiteindelijk vlammen. Deze brandverschijnselen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het betrouwbaar detecteren van een brand kan worden gedaan door te detecteren op een combinatie van deze verschijnselen. Een rookmelder meldt als deze een bepaalde hoeveelheid rook detecteert. De tijd waarin dit gebeurt varieert en is afhankelijk van diverse factoren. Het kan lang duren voordat er voldoende rook is waarop een standaard rookmelder reageert. Op dat moment is er echter al wel een sterk verhoogd CO-niveau waarneembaar. Multi-sensormelders zijn in staat om zowel rook, temperatuur als een CO-verhoging te meten. Een standaard rookmelder meldt als deze zijn grenswaarde heeft bereikt en heeft niet de intelligentie om onderscheid te maken tussen een op brand lijkend verschijnsel als stof, stoom of sigarettenrook.

Multi-sensortechnologie
Een multi-sensor is een detector met meerdere sensoren, deze detecteert naast rook ook CO en/of een temperatuursverhoging. De combinatie van die drie detectieprincipes biedt een betrouwbare en hoogwaardige branddetectie. Een brand bestaat immers niet uit alleen maar uit rook, CO of temperatuur. Een multi-sensormelder wordt ingezet in vaak lastige omgevingen, bijvoorbeeld bij zorginstellingen. Hier komt het bijvoorbeeld veelvuldig voor dat een bewoner met een sigaret of sigaar onder een brandmelder staat of dat er kleine kookongelukjes gebeuren. Juist in deze sector is heel veel resultaat behaald door het inzetten van een melder die wel iets duurder is, maar veel meer capaciteiten heeft en betrouwbaarder is. Een multi-sensormelder heeft betere detectiemogelijkheden dan standaard oplossingen. Er wordt niet alleen bijgedragen aan de brandveiligheid, maar ook aan het terugdringen van het aantal ongewenste en onechte alarmen.

Verzekeraars
Het Bouwbesluit bepaalt welk type brandmeldinstallatie er in een pand moet komen. Dit is afhankelijk van de gebruikersfunctie, oppervlakte en hoogte en of er wel of geen doormelding naar de rac is geëist. Het is nog niet duidelijk hoe de verzekeraars op het nieuwe Bouwbesluit zullen reageren. Met name ten aanzien van het wel of niet hebben van een doormelding indien deze niet is geëist volgens het nieuwe Bouwbesluit. Het is aannemelijk dat het wel of niet hebben van een directe doormelding naar de rac, een doormelding naar een pac of helemaal geen doormelding, terug te vinden zal zijn in de verzekeringspremie voor de eindgebruikers. Voor facilitair managers, directies en bestuurders van ondernemingen is het hebben van een hoogwaardige brandmeldinstallatie niet altijd een prioriteit. Bedrijven willen hier niet teveel geld aan spenderen, zolang het maar voldoet aan de gestelde certificeringseisen. Bij het aanschaffen van een inbraakinstallatie doen bedrijven er wel alles aan om een pand zo effectief mogelijk met hoogwaardige producten te beveiligen tegen inbraak, waarom zouden ze dit dan niet doen in het geval van brandgevaar? In het hogere segment, in de industrie, is de situatie anders. De norm ligt anders en het is de eindgebruiker/ beheerder die in het kader van de veiligheid die lat hoog legt. In deze branche is de vraag naar hoogwaardige producten dan ook groot. Juist in het lagere en midden segment, waar de meeste problemen vandaan komen, wordt hier nog veel te weinig aandacht aan besteed. Toch blijkt uit cijfers dat bedrijven het aantal onechte en ongewenste alarmmeldingen enorm kunnen terugdringen met de inzet van multi-sensormelders. Met de inzet van multi-sensormelders kunnen wekelijkse doormeldingen in het geval van de standaard rookmelders worden gereduceerd naar een paar meldingen per jaar. Brandschade kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf. Maatregelen voor brandveiligheid zijn belangrijk voor de continuïteit van de organisatie en de veiligheid van medewerkers, klanten, bezoekers en de omgeving. Het is daarom van groot belang dat bedrijven op de hoogte zijn van de relevante wijzigingen in het Bouwbesluit en hun alarmering hierop aanpassen. Dit geldt zeker voor de gebouwen die niet meer onder de verplichte automatische doormelding naar de brandweer vallen. Bedrijven in die gebouwen moeten nu kijken naar andere oplossingen om de risico’s te beperken. Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’