• Ziekenhuis bepaalt wat patiënt betaalt
01 oktober 2010
01 okt 2010

Ziekenhuis bepaalt wat patiënt betaalt

Ziekenhuizen bepalen zelf wat ze hun patiënten in rekening brengen voor het gebruik van telefoon, televisie en internet. En die bedragen lopen sterk uiteen. Tot die conclusie kwam de Consumentenbond onlangs. Demissionair minister Klink vindt het allemaal prima. En ook in de ziekenhuizen zelf juicht men deze marktwerking toe. Dat leidt er wél toe dat je in het ene ziekenhuis gratis kunt bellen en internetten, terwijl er elders flink voor betaald moet worden.


Wie het over het aanbieden van telefoon, televisie en internet in de Nederlandse ziekenhuizen heeft, komt al snel terecht bij Patientline in Oosterhout. Dat bedrijf levert de oplossingen voor digitale gastvrijheid aan een vijftigtal ziekenhuizen. Het klantenbestand vermeldt ondermeer het Erasmus MC, het Flevoziekenhuis, de Gelre Ziekenhuizen, het HagaZiekenhuis, UMC St. Radboud, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het VU Medisch Centrum. ‘En dat aantal is nog groeiende’, stelt directeur Piet Knol niet zonder trots. Patientline pakt de zaken dan ook groot aan. ‘Wij hebben in ieder ziekenhuis twee hostesses, beschikken over een service- en onderhoudsorganisatie en sluiten onze telefoon- en televisieabonnementen zelf af.’ Zo neemt men de ziekenhuizen veel werk uit handen. Knol: ‘De kerncompetentie van een ziekenhuis is zorg verlenen. Wij doen waar we goed in zijn. Zo hebben we de hele technische basis gelegd.’

Gastvrijheid
Patientline wil een stuk digitale gastvrijheid bieden aan de patiënten in de ziekenhuizen. ‘Dat gaat veel verder dan alleen tv kijken’, legt Knol uit. ‘Wij streven samen met de ziekenhuizen businessmodellen na. In de toekomst gaat alles richting voip (internet telefonie) en digitale televisie en radio. Wij worden dan een strategische partner met uiterst moderne interactieve systemen. Die hebben een meerwaarde voor de patiënt én voor het ziekenhuis. Zo kun je er bijvoorbeeld ook je maaltijdkeuze mee doen, of het aanbod van de ziekenhuiswinkel bekijken. Die multimedia-terminal kan breder gebruikt worden, door specialisten of verpleegkundigen. Wat ook tot de mogelijkheden behoort is om familie en vrienden mee te laten betalen. Waarom zou je alle kosten op die arme patiënt moeten verhalen?’

Over kosten gesproken: Patientline probeert de prijs voor de dienstverlening zo uniform mogelijk te houden. Knol daarover: ‘Strak onder de vier euro is ons dagtarief. Over die prijs krijgen we eigenlijk nooit commentaar. Ik verwacht dat we in de toekomst voor hetzelfde dagtarief méér services en betere kwaliteit digitale tv en videotelefonie kunnen gaan leveren.’ Knol weet dat er ziekenhuizen zijn die hun dienstverlening op dit gebied gratis aanbieden. ‘Dat is een kwestie van smaak’, stelt hij. ‘Kijk, tv, radio en internet zouden eigenlijk gratis moeten zijn in de toekomst. Dat is ook wel onze visie. Maar er komen bij deze vorm van dienstverlening nou eenmaal kosten kijken en die zullen terugverdiend moeten worden.’

‘Geen geld’
Een ziekenhuis dat door de Consumentenbond als relatief duur werd gekenschetst is het Groningse Martini Ziekenhuis. Daar wilde men in de nieuwbouw, die begin 2008 werd betrokken, ook multimediale voorzieningen aan bed aanbieden. ‘Door alle bouwperikelen hadden wij daarvoor echter geen geld’, vertelt Paul van der Wijk, lid van de Raad van Bestuur. ‘KPN heeft daar toen in geïnvesteerd. Wij hebben vaste terminals bij de bedden, waarop je voor 1,95 per dag ook kunt internetten. Patiënten hebben daarvoor dus geen laptop nodig.’ Men redeneert in Groningen vanuit de gedachte van gastvrijheid. ‘Wij willen onze patiënten op een goede manier ontvangen en daar is dit een onderdeel van’, zo schetst Van der Wijk.

Hij onderkent dat er aan het gastvrijheidsconcept nog wel zaken te verbeteren zijn. ‘We zijn ons aan het heroriënteren op welke manier we dit aan moeten bieden. Daarover praten we met KPN. De tarieven die hier gehanteerd worden zijn marktconform maar er zit bijvoorbeeld geen staffel in. Dat is een feit. Aan de andere kant verblijven niet veel patiënten lang in het ziekenhuis en nemen veel mensen hun eigen mobiele telefoon mee. Het zou echter voor de beeldvorming van het Martini Ziekenhuis niet slecht zijn als de tarieven iets omlaag gaan.’

Verschillende methodes
Bij de tot één ziekenhuis gefuseerde Maxima Medisch Centra in Eindhoven en Veldhoven hanteert men op dit moment nog twee verschillende methodes. ‘In Veldhoven werken wij met Patientline’, vertelt woordvoerster Cristel Collard. ‘Daar ontvangen patiënten bij opname een folder. We hebben ook een loket van Patientline in huis. Daarmee kunnen ze vanaf hun kamer contact leggen en zo hun telefoonaansluiting regelen. Zowel het aansluiten als het factureren gaat via Patientline. Datzelfde geldt voor de televisie, mét radiokanaal. Alleen internet doen wij zélf en dat bieden we gratis aan. Dan moet de patiënt zelf alleen voor een laptop zorgen.’ De tarieven voor het gebruik van telefoon en televisie zijn afhankelijk van welk pakket wordt gekozen. ‘En hoe langer iemand hier in het ziekenhuis verblijft, hoe goedkoper het wordt. Zo betaal je voor één dag televisie 3,95. Wie hier langer dan zestien dagen verblijft, betaalt per dag nog maar 3,25’, weet Collard.

In Eindhoven is zowel gebruik van internet als televisie gratis. Voor de telefoon moet men daar wél betalen: 1,65 per dag. ‘Dat gaat via een andere aanbieder, Ascom.’ Het is volgens Collard de bedoeling dat beide ziekenhuizen dezelfde werkwijze gaan hanteren. ‘We gaan dit op elkaar afstemmen. Het is op zich ook vreemd, dat je op de ene locatie wél en op de andere locatie niet hoeft te betalen voor televisie. Die scheve situatie stamt nog van v��r de fusie en die willen we zoveel mogelijk recht gaan trekken. Zo hebben we sinds kort op beide locaties betaald parkeren, met dezelfde tarieven. Die moeten er ook voor deze dienstverlening gaan komen. Daarvoor zijn verschillende partijen in de markt.’

Gratis
Bij Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, Ziekenhuis Zevenaar en Kliniek Velp, allen onderdeel van de Alysis Zorggroep, kunnen de patiënten kosteloos gebruik maken van televisie, radio, telefoon en internet. ‘Zowel de aansluiting als het gebruik zijn gratis’, vertelt lid van de Raad van Bestuur Jankees Cappon. ‘Wij redeneren vanuit het idee dat je ook voor potloden en pennen geen kosten in rekening brengt. Wij willen hier een gastvrije omgeving bieden. Dat houdt in dat we onze faciliteiten zo drempelloos mogelijk aanbieden.’

Plannen om een deel van de service tegen betaling te gaan bieden zijn er niet. Cappon: ‘Maar zeg nooit nooit. We halen onze omzet uit de verkoop van diagnose/behandelcombinaties aan de verzekeraars en daarin wordt ook de backoffice meegenomen. De loyaliteit van de patiënt is ons meer waard dan een hogere omzet.’ Bijkomend voordeel is dat er geen administratieve rompslomp aan te pas komt. En het gratis aanbieden is goed voor het ziekenhuisimago. ‘Het wordt zondermeer op prijs gesteld’, weet ook de bestuurder. Die benadrukt dat de Alysis Zorggroep de gratis service niet gebruikt om reclame mee te maken: ‘Dit hoort bij het dagelijkse doen en laten. Je zit als patiënt in een ziekenhuis toch al in een geïsoleerde situatie.’


Ton de Kort

Foto1: Patientline


Onderschrift: Bij Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem kunnen de patiënten kosteloos gebruik maken van televisie, radio, telefoon en internet.

Streamer

'Voor potloden en pennen breng je toch ook geen kosten in rekening?'

 

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’