• Zorg voor de duurzame werkplek
01 oktober 2014
01 okt 2014

Een duurzame en gezonde werkomgeving is een hot topic binnen organisaties. Steeds vaker worden ook stimulansen tot gezond(er) leven een belangrijk item bij de inrichting van die werkomgeving. Bestaat er een link tussen de inrichting en de faciliteiten in een bedrijfspand en de gezondheid en leefstijl van de gebruiker ervan?

Zorg voor de duurzame werkplek

Een duurzame en gezonde werkomgeving is een hot topic binnen organisaties. Steeds vaker worden ook stimulansen tot gezond(er) leven een belangrijk item bij de inrichting van die werkomgeving. Bestaat er een link tussen de inrichting en de faciliteiten in een bedrijfspand en de gezondheid en leefstijl van de gebruiker ervan?

De afgelopen jaren is er meer en meer aandacht voor een gezond aanbod in het bedrijfsrestaurant; de kroket krijgt een minder prominente plek en verruilt zijn ereplaats voor gezonde broodjes, fruit, salades en sappen. Ook is er steeds meer aandacht voor voldoende beweging, door bijvoorbeeld lunchwandelen te stimuleren of douches en kleedruimtes te faciliteren voor de medewerkers die op de fiets komen. Het zijn duidelijke ontwikkelingen die gezien kunnen worden als reactie op het steeds groter wordende probleem van een ongezonde leefstijl in onze maatschappij. Tegenwoordig is een organisatie met een incompany gym geen uitzondering en van een groep bootcampende medewerkers in een businesspark kijkt niemand meer op. Een goede zaak. Vanzelfsprekend heeft ook de facilitair manager een rol in deze ontwikkeling, waarbij de gebruikers van het pand meer dan ooit centraal staan. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde ‘healing concept’ dat binnen de zorg en het bedrijfsleven in opkomst is. Hierbij wordt getracht te komen tot een werkomgeving die het welbevinden van mensen ten goede komt en stress vermindert. De ruimtes in een pand kunnen onder andere ingericht zijn met ‘actieve werk- en vergaderplekken’, waarbij ontspanningsruimtes, zitballen, stabureau’s- en tafels op efficiënte wijze een gezonde hoeveelheid lichaamsbeweging stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Oxidesk, een soort bureaustoel met fietsfunctie, ontwikkeld door Markant naar een idee van TNO. Deze behoefte aan actieve werk- en vergaderplekken is niet vreemd. TNO publiceerde recentelijk een onderzoek over het vroegtijdig sterven door zitgedrag. Eenzijdig en te langdurig zittend werk levert een gevaar voor de gezondheid op. Mensen met zittend werk blijken een verhoogde kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatklachten te hebben. Eveneens zijn klachten aan nek en rug bepaald niet uit te sluiten. Dit raakt organisaties.

Service in zorg
Het moge duidelijk zijn dat het facilitair management vanuit verschillende invalshoeken een duurzame werkomgeving kan creëren. Dit is ook noodzakelijk. De gemiddelde leeftijd van medewerkers neemt namelijk toe en we hebben te maken met toenemende vergrijzing (bron: CBS bevolkingsonderzoek, maart 2014). Wanneer nu en in de toekomst meer en langer een beroep wordt gedaan op medewerkers, zal daar iets tegenover gesteld moeten worden. Het toenemen van de gemiddelde leeftijd en vergrijzing staan niet op zichzelf, want zaken zoals versobering van de zorgpakketten, verhogingen van het eigen risico en de daling van het aantal aanvullende verzekeringen zorgen er tegelijkertijd voor dat mensen langer wachten met het afnemen van zorg. Hierdoor worden fysieke klachten minder vaak en minder snel behandeld, waardoor deze in sommige gevallen chronisch kunnen worden. Kortom, het is binnen het facilitair management niet alleen een uitdaging om medewerkers te servicen op het gebied van een duurzame werkomgeving, het is daarnaast ook van groot belang de balans tussen fysieke belastbaarheid en belasting goed in de gaten te houden.

Fysiotherapie op de werkplek
De facilitair manager heeft vanuit zijn vakgebied de mogelijkheid om met inrichting, routing en faciliteiten bij te dragen aan voldoende afwisseling in belasting van de pandbewoners. Er zijn diverse professionals, zoals bijvoorbeeld bedrijfsfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en verzuimbegeleiders die de facilitair manager kunnen adviseren met effectieve aanpassingen op dit gebied. Zo zijn bedrijfsfysiotherapeuten sterk in het inrichten van bedrijfsmatige processen die de verhouding van belasting en belastbaarheid van de medewerkers in goede balans houden. Zij adviseren tevens bij de aanschaf van ‘gezond’ meubilair, actieve werkplekken, optimale indeling van ruimtes, werkhoudingen en werkplekinstellingen. Daarnaast kan de bedrijfsfysiotherapeut middels helikopterview de verschillende werkprocessen in kaart brengen en advies geven over hoe deze werkprocessen aangepast kunnen worden. Uitval van de medewerkers kan hierdoor tot een minimum worden beperkt. Een ander voordeel van een incompany fysiotherapeut is dat hij daadwerkelijk met teams en medewerkers aan de slag gaat. Hij focust zich op het verhelpen en voorkomen van spier- en gewrichtsklachten die tijdens het werk of privé optreden en geeft leefstijladvies. Een mooi praktijkvoorbeeld van het succes van incompany fysiotherapie is KLM Cargo. De organisatie biedt haar medewerkers een eigen sportcentrum waar fysiotherapeuten ondersteuning bieden. Medewerkers worden getraind om de werkzaamheden in hun functie zo volledig en verantwoord mogelijk uit te voeren. Ontstaat er toch een klacht, dan worden de behandelingen direct gekoppeld aan het bedrijfsfitnessprogramma of medische fitness. Fysiotherapeuten op de werkplek weten wat er speelt in de organisatie en zitten letterlijk dichtbij de medewerker en zijn werkplek. Dit gebeurt bij KLM Cargo in het vrachtgebouw, waar het volkomen geaccepteerd is wanneer de fysiotherapeut met veiligheidskleding de loodsen doorloopt en medewerkers informeert over tillen, werkhouding en veiligheid. Een efficiënte en praktijkgerichte aanpak is hierdoor mogelijk.

Minimale investering, maximaal resultaat
Het is niet voor niets dat fysiotherapie terrein wint op de werkplek. Uit onderzoek in 2012, door BMC Advies en Management, blijkt dat fysiotherapie een kostenbesparing teweeg brengt van minstens 160 miljoen euro voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven (Bron: www.fysionet.nl). Door curatieve en preventieve fysiotherapeutische faciliteiten aan te bieden in het pand, blijven medewerkers productiever en duurzamer inzetbaar. Biedt een organisatie deze faciliteit binnen haar pand aan, dan zullen medewerkers eerder naar de incompany fysiotherapeut gaan dan naar een reguliere fysiotherapeut. Dat komt onder meer doordat de reisafstand geen barrière meer vormt en de tijdsinvestering wordt geminimaliseerd. Bovendien is de diagnose vaak sneller gemaakt, omdat de incompany fysiotherapeut beschikt over specifieke kennis van de organisatie en haar werkzaamheden. De kosten die gemaakt worden om een fysiotherapeut in huis te halen, wordt door de grote zorgverzekeraars meestal volledig vergoed. Zo kan er met een minimale investering vanuit een organisatie een maximale zorginrichting op het werk bewerkstelligd worden.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’