• Aan welke eisen moet een ontruimingsplan voldoen?
13 oktober 2015
13 okt 2015

Een ontruimingsplan bevat afspraken over de maatregelen en voorzieningen die worden genomen bij ontruiming in geval van calamiteiten.

Aan welke eisen moet een ontruimingsplan voldoen?

Een ontruimingsplan bevat afspraken over de maatregelen en voorzieningen die worden genomen bij ontruiming in geval van calamiteiten. Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functionarissen en instructies voor aanwezige personen worden hierin nauwkeurig beschreven.

Een ontruimingsplan moet zo worden opgezet dat de brandweer het kan toetsen. Als het ontruimingsplanonderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan, dan moet het zelfstandig en uitneembaar zijn.

Enkele onderdelen in het ontruimingsplan:

· Organisatie;

· Fasen van ontruimen;

· Taken en verantwoordelijkheden;

· Procedures;

· Tekeningen

· Gebouwinstallaties.

Belangrijkste doel voor het opstellen van een ontruimingsplan is dat het duidelijk is. Een duidelijke indeling, een duidelijk overzicht van betrokken partijen en een duidelijke instructie wat te doen bij een calamiteit. tijdens een calamiteit is er geen tijd om het ontruimingsplan na te slaan op informatie. De informatie moet gemakkelijk op te nemen zijn tijdens het oefenen van het ontruimingsplan. Tijdens deze oefeningen moet alles duidelijk zijn zodat de bhv als het personeel weet wat er van hen wordt verwacht tijdens een calamiteit.

Van groot belang is dan ook dat personeel bekend is met looproutes en waar zij hulpmiddelen kunnen bereiken die nodig zijn om het gebouw veilig te kunnen verlaten. Deze gegevens worden overzichtlijk weergegeven op een ontruimingsplan.

Door gebruik te maken van richtlijnen als de NEN 8112 voor het opstellen van het ontruimingsplan en de NEN 1414 voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden is het mogelijk om relatief gemakkelijk een volledig en duidelijk/ overzichtelijk plan op te stellen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’