• Aanpak psychisch verzuim<br />
04 april 2007
04 apr 2007

Aanpak psychisch verzuim


Chapeau: Training medewerkers schoonmaak- en glazenwassersbranche

Het ziekteverzuim onder schoonmakers ligt relatief gezien behoorlijk hoog. Een deel van dit verzuim betreft psychisch verzuim. Aanpak van deze vorm van verzuim op de lange termijn loont. Daarom begint de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche de training 'Psychisch Verzuim voorkomen'.

De training 'Psychisch Verzuim voorkomen' is bedoeld om psychisch verzuim uit de taboesfeer te halen. De training moet leidinggevenden meer inzicht geven in de redenen van psychisch verzuim. Tijdens de training ligt de nadruk op preventie, het voorkomen van psychisch verzuim. Ook leert de cursist tijdens de training de signalen van psychisch verzuim herkennen. En de cursist krijgt tips en adviezen voor het voeren van een goed gesprek met de betrokkene.

Communicatie

Uit recent onderzoek blijkt dat de communicatie tussen werkgevers en werknemers een belangrijk instrument is bij het tegen gaan van verzuim. Communicatie is het sleutelwoord. Uit de praktijk blijkt dat juist daaraan het nodige schort. Werkgevers en werknemers blijken niet of nauwelijks over problemen thuis of op het werk te praten, waardoor de problemen zulke proporties kunnen aannemen dat ze tot verzuim kunnen leiden. Werkgevers denken dat ze de klachten serieus nemen, terwijl werknemers het tegenovergestelde beweren. Alleen wanneer werknemers het gevoel hebben dat werkgevers deze klachten serieus nemen, kan de werkgever ze onder controle krijgen.

Werkgevers die psychisch verzuim aanpakken blijken beduidend lagere ziekteverzuimcijfers te noteren en dus meer winst boeken. Toch vinden veel managers het moeilijk om met werknemers te praten over psychische klachten en stress. De training Psychisch voorzuim voorkomen moet hioer een einde aan maken.


Kader:


Psychische klachten zijn een veel voorkomende oorzaak van verzuim op het werk. Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door problemen thuis of op het werk, door een te hoge werkdruk of door psychische of psychiatrische aandoeningen. Veelal uiten deze klachten zich in ziekteverzuim, terwijl er eigenlijk geen sprake is van ziekte. Psychische klachten zijn verantwoordelijk voor eenderde van het totale verzuim. Slechts twintig procent van de werknemers die verzuimt vanwege psychische klachten wordt behandeld. De instroom in de WAO ten gevolg van deze klachten is ruim 38 %. De kosten voor deze vorm van verzuim bedragen jaarlijks een kleine drie miljard euro.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’