• Aansprakelijkheid
07 juni 2006
07 jun 2006

Aansprakelijkheid

Voor het facilitair management is de gevangenisstraf van een jaar onvoorwaardelijk, die de ontwerper van de ingestorte steiger van de Amercentrale heeft gekregen voor ernstige tekortkomingen met als gevolg dood en ernstig lichamelijk letsel, minder interessant dan de zaak tegen de eigenaar van de centrale, die de rechtbank nog moet behandelen. In dat licht is het zelfs belangrijker, dat niet alleen ook de steigerbouwer, maar ook hoofdaannemer van het gehele onderhoudswerk aan de centrale een zware boete heeft gekregen voor dood en zwaar letsel door schuld. De vraag die zich namelijk opdringt bij de behandeling van de zaak tegen de eigenaar zelf is hoe ook die aansprakelijk gesteld kan worden voor het vreselijke ongeluk, dat zich in september 2003 heeft voorgedaan.

Meer in het algemeen gesteld: in hoeverre is de opdrachtgever bij onderhoudswerkzaamheden aansprakelijk te stellen voor werk dat hij uitbesteedt. Die vraag is zelfs lastig te beantwoorden wanneer werk niet volgens wet – en regelgeving wordt uitgevoerd. In hoeverre kan trouwens de facilitair manager, onder wiens verantwoordelijkheid dat werk wordt uitbesteed, daarop het oog houden. Is dat moeilijk voor ingewikkelde bouwkundige werkzaamheden in het kader van onderhoud, ook voor eenvoudige taken die buiten de deur zijn gedaan (zoals catering, beveiliging of dagelijks onderhoud) is dat niet eenvoudig.
Het is van groot belang hoe de rechtbank van Breda – aan de hand van overigens een afschuwelijk ongeluk, dat vijf mensen het leven kostte en voor drie anderen ernstige handicaps meebracht – jurisprudentie vormt. De grenzen van verantwoordelijkheid bij het uitbesteden van facilitaire taken liggen nog lang niet goed vast, ook al lijkt het voor sommigen, dat verantwoordelijkheid uitbesteed kan worden.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’