• <span style=Achtergrond (1 Pagina)
    " >
12 januari 2011
12 jan 2011

Achtergrond (1 Pagina)

Chapeau: Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelt eigen variant op nieuwe werken

Kop: Nieuw begin voor campus

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Initium, het nieuwe gebouw aan de Buitenveldertselaan op de VU-campus, in gebruik genomen. Sinds 3 januari, minder dan een jaar na de start van de bouw, werkt de faculteit in Initium in een vernieuwend, flexibel werkconcept. Daarmee maakt de VU een start met het nieuwe werken.

De bouw van Initium is een belangrijke stap in het creëren van voldoende ruimte voor onderwijs en onderzoek op de VU-campus. De VU groeit en daarmee groeit het ruimtegebrek op de Campus. De VU heeft plannen voor het bouwen van een totaal nieuwe, levendige, eigentijdse campus als onderdeel van het Kenniskwartier - dat deel uit maakt van de Zuidas Amsterdam - waar ontmoeting, kennisuitwisseling en - ontwikkeling centraal staat.

Flexibel werkconcept
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid gaat in Initium werken in een vernieuwend, flexibel werkconcept, waarbij medewerkers geen eigen kamer of werkplek meer hebben. De VU is gestart met het ontwikkelen van een eigen variant van het nieuwe werken. Bij het nadenken over nieuwbouw hoort nadenken over hoe, wanneer, waar en met wie mensen werken en studeren. De VU wil het werken bij de VU effectiever, efficiënter, gemakkelijker en plezieriger maken voor zowel de organisatie en de medewerkers.

De toenemende (internationale) concurrentie om de student, toponderzoeker, docenten en werknemer zorgt ervoor dat de VU zich voortdurend wil blijven vernieuwen en verbeteren. Een nieuwe, inspirerende campus met eigentijdse werk(plek)concepten, waarbij de fysieke en digitale werkomgeving de werknemer (stamedewerker, onderzoeker, docent) optimaal faciliteert, zijn voor de VU hierbij belangrijke middelen.

Ontmoeten en samenwerken
Met het nieuwe concept wil de VU dat medewerkers elkaar meer ontmoeten en gemakkelijker kunnen samenwerken en kennis kunnen uitwisselen, zodat ze beter hun werk kunnen doen en de VU kan blijven concurreren met andere universiteiten. De VU streeft naar een omgeving waarin iedereen met wetenschap bezig is en elkaar daarbij makkelijk ontmoet. Dat is een belangrijke voorwaarde voor innovatie.

De huisvesting van haar medewerkers kan ook efficiënter, vindt de VU. De bezetting van de werkplekken bij de universiteit, waar veel medewerkers parttime werken, onderwijs geven en ook regelmatig in een lab te vinden zijn, is laag. Door werkplekken te delen kan de VU in de toekomst besparen op huisvestingskosten.

Multifunctioneel gebouw
Intium is ontworpen door op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs en gebouwd door Hodes Bouwsystemen. Het is een multifunctioneel gebouw van 10.000 m2 met ongeveer 325 nieuwe werkplekken en onderwijsruimten, waaronder een grote collegezaal met 550 stoelen, 8 werkgroepruimten voor onderwijs, tevens inzetbaar als multifunctionele tentamenruimte. In Initium is behalve de Faculteit Rechtsgeleerdheid ook het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) gehuisvest.

Initium is Latijn voor ‘het begin’. Het gebouw vormt letterlijk het begin van de campus, de ingang vanaf de Buitenveldertselaan. De naam verwijst tevens naar het begin, een nieuwe manier van werken, een nieuwe toekomst voor de VU-Campus.

Foto: M&C-VU/Marieke Wijntjes

Streamer: Huisvesting van medewerkers kan efficiënter.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’