• ADT neemt epidemische vormen aan
09 januari 2006
09 jan 2006

ADT neemt epidemische vormen aan

Rinkelende telefoons, een continue stroom aan mails, msn, collega's die om de haverklap binnenlopen met vragen, trillende mobieltjes, een ratelende fax en een piepende pda die je op de volgende afspraak attendeert. In zo'n omgeving is het lastig je op het werk te concentreren. Volgens de Amerikaanse psychiater Edward Hallowell, hoofd van een naar hem genoemd psychiatrisch centrum, krijgt hij dan ook steeds meer managers over de vloer die aan een nieuwe kantoorziekte leiden: Attention Deficit Trait ofwel ADT.


De stoornis zou inmiddels epidemische vormen in de bedrijfswereld aannemen. Des te meer nieuwe snufjes op de werkvloer intrede doen, des te groter de kans op de ziekte. Terwijl de IT-snufjes de arbeidsproductiviteit zouden moeten vergroten, gebeurt net het omgekeerde. Hallowell: 'De techniek werkt contraproductief. Als we niet opletten, wordt dit een van de grote kwalen van het informatietijdperk.'

Voorhoofskwab
Menselijke hersenen kunnen de gelijktijdige stroom van telefoontjes, mails en faxen niet aan. De hersens zijn opgedeeld in verschillende delen. De voorhoofdskwabben zorgen onder meer voor het organiseren en het stellen van prioriteiten. Daaronder ligt het deel van hersenen dat zich bezig houdt met zaken als slaap, honger en ademhaling. Bij gezonde werknemers zijn de voorhoofdskwabben de baas. De kwabben zenden positieve signalen uit naar de lagere hersendelen. Bij een ADT-patiënt neemt echter de onderste laag het over en raken de hersenen in een permanente toestand van angst en overleven. Werknemers die aan ADT lijden, hebben er moeite mee om geconcentreerd te blijven, prioriteiten te stellen en hun tijd te managen. Ze hebben last van slaapproblemen en kampen met een innerlijke agressie. Hierdoor daalt de productiviteit. In het ergste geval kan ADT tot overspannenheid leiden.

Data
Hallowell schat dat 30 tot 40% van de werkende bevolking last heeft van de ziekte. 'Met name dokters en advocaten zijn er gevoelig voor, omdat zij veel met data omgaan en veel papierwerk van patiënten en cliënten af moeten handelen.' Opvallend is dat werknemers uit de IT-sector, die dagelijks met de nieuwste snufjes omgaan, er minder last van hebben. 'Zij zijn gewend met technologie te werken en laten zich er dus niet snel door overrompelen. Ze durven nee te zeggen.'
Volgens Hallowell is ADT een afgeleide van de ziektes Attention Deficit (Hyperactivity) en Disorder (ADD/ADHD). In tegenstelling tot ADD is ADT niet aangeboren. 'Het is het resultaat van de moderne werkomgeving, waar een continue informatiestroom ons denkvermogen bedreigt', aldus Hallowell. Bij patiënten van Hallowell, die op vakantie gingen, verdwenen de symptomen snel. Volgens de Amerikaanse psychiater is het dan ook goed mogelijk de ziekte te bestrijden.
Beperken
Het belangrijkste advies is te zorgen voor een rustige kantooromgeving, waar de hersens optimaal kunnen functioneren. De input die werknemers krijgen, moet worden beperkt. Hallowell adviseert zijn patiënten de werkzaamheden goed te organiseren, grote taken op te splitsen in kleinere taken en ook regelmatig pauzes te nemen. 'Stel duidelijke grenzen, houd elke dag een bepaalde tijd zonder telefoons en mails vrij om na te denken.' Technologische gadgets, zoals mobieltjes en blackberry's, die het leven onrustiger maken zijn zaken die zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Voldoende slaap, een vitaminesupplement, gezond eten en een half uur beweging per dag zijn andere tips. Een bedrijfskantine, waar volop groente, fruit en granen wordt aangeboden en dikmakers belast zijn met een vettax kan hierbij helpen, net zoals de fitnessruimtes die enkele grote bedrijven binnen hun complex hebben.

Papierberg

Ook adviseert Hallowell werknemers een deel van het bureau leeg te houden en de papierberg te bestrijden door documenten te archiveren, te verwerken of weg te gooien. Het is niet bekend of de situatie in Nederland even slecht is, als in de Verenigde Staten. De Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie (NVVP) wilde geen commentaar geven. Volgens een woordvoerder ligt bij deze vereniging de prioriteit bij zaken als TBS, bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en jeugdzorg.

Foto HLP

ADT dreigt uit te groeien tot een enorme kwaal in het informatietijdperk

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’