• 'Albert Schweitzer' wordt digitaal ziekenhuis
03 juni 2008
03 jun 2008

'Albert Schweitzer' wordt digitaal ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft met Siemens IT Solutions and Services in Den Haag een samenwerkingsverband gesloten voor het realiseren van het zogeheten digitale ziekenhuis. Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland zal het ECM invoeren.

ECM, Enterprise Content Management, moet leiden tot het efficiënt gebruik en beheer van alle ziekenhuisinformatie, binnen maar op den duur ook buiten de muren van het ziekenhuis. Medische en administratieve gegevens in het ziekenhuis zijn hiermee volledig digitaal beschikbaar. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft ter ondersteuning van ECM gekozen voor het ECM platform Livelink van de firma Open Text.

Binnen ziekenhuizen neemt het aantal digitale gegevens in snel tempo toe. Naast algemene patiëntgegevens, zijn ook steeds meer uitslagen van medisch onderzoek digitaal beschikbaar, zoals scans, foto’s, video’s en verslagen van artsen.

Bij het onderzoek en de behandeling van een patiënt wordt steeds vaker in een team met verschillende specialisten gewerkt. Dan speelt digitale informatie een grote rol. Ook vindt er steeds meer samenwerking plaats buiten het ziekenhuis met andere zorgverleners, zoals de huisarts of andere ziekenhuizen. Om de zorg rondom patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van groot belang dat alle spelers, ongeacht hun locatie, tegelijkertijd over dezelfde informatie kunnen beschikken.

Bij het behandelen van patiënten speelt echter nog meer. Artsen en overig medisch personeel moeten volgens de juiste procedures werken, de administratie moet goed verlopen en de rekeningen correct verstuurd. Ook hiervoor geldt dat de gegevens snel bij de hand moeten zijn. Het behoort direct duidelijk te zijn wat de status is van gegevens en bij welke patiënt of welke behandeling het hoort. Bovendien wordt niet alles tot in het einde der dagen bewaard. Op een gegeven moment moeten oude zaken worden gearchiveerd en uiteindelijk vernietigd.

Computerplatform

Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil al deze digitale zaken zo goed mogelijk regelen en voert daarom het ECM platform Livelink in. Alle afdelingen van het ziekenhuis gaan volgens dezelfde werkwijze om met gegevens. Deze werkwijze wordt ondersteund door het computerplatform. Het gaat om een aantal programma’s dat gezamenlijk zorgt voor optimaal beheer en gebruik van de gegevens nu, maar ook in de toekomst.

Op korte termijn betekent dit voor het ziekenhuis dat de informatie in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) compleet is en naast de algemene gegevens ook onderzoeksverslagen, beelden, video’s en foto’s aan het EPD worden gekoppeld. Medewerkers van het ziekenhuis hoeven dan niet meer op verschillende locaties naar informatie van een patiënt te zoeken. Een patiënt kan op elke locatie een afspraak maken en altijd zal de arts de beschikking hebben over zijn of haar actuele medische gegevens. Ook kan gemakkelijk een collega op een andere locatie om advies worden gevraagd.

Ook zullen alle handboeken, protocollen en werkinstructies via het ECM platform aan de medewerkers beschikbaar worden gesteld. Op langere termijn zal het Albert Schweitzer ziekenhuis Livelink en webtechnologie ook inzetten om de communicatie met patiënten te intensiveren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat zij zelf via internet afspraken maken of verzetten. Praktisch vraagt dit echter om ingrijpende organisatorische aanpassingen. Minder ingrijpend is de mogelijkheid van het aanmaken van een persoonlijke pagina, waarop patiënten hun afspraken kunnen zien en allerlei informatie krijgen. Ook verwijzers buiten het ziekenhuis kunnen beter worden geïnformeerd en bijvoorbeeld alle verrichtingen bij een patiënt volgen.

Fotobijschrift: Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil Livelink en webtechnologie ook inzetten om de communicatie met patienten te verbeteren.

Foto Albert Schweitzer ziekenhuisMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’