• Amsterdam is groene koploper<br />
10 december 2009
10 dec 2009

Amsterdam is groene koploper

Kopenhagen is de groenste stad van Europa, gevolgd door Stockholm, Oslo, Wenen en Amsterdam. Zo luidt de conclusie van studie naar de duurzaamheid van dertig grote steden in evenzoveel Europese landen die Siemens heeft gepresenteerd tijdens de VN conferentie in Kopenhagen over klimaatverandering.

Naast analyses van de prestaties en doelstellingen van deze steden op het gebied van milieu- en klimaatbescherming, biedt de European Green City Index ook inzicht in de verschillen. Amsterdam eindige in de totaaluitslag op nummer 5. Op het gebied van waterverbruik, afvalverwerking en landgebruik is Amsterdam nummer 1. Ook op het gebied van verkeer en vervoer scoort Amsterdam uitstekend.

Amsterdam heeft daarnaast een ambitieuze doelstelling voor terugdringing van de CO2-uitstoot gedefinieerd, waarbij de totale uitstoot in 2025 met 40 procent moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dit komt overeen met een daling van 34 procent in de periode tot 2020, veel meer dan de EU-doelstelling die streeft naar een daling van 20 procent in dezelfde periode. Daarnaast is het streven van het stadsbestuur om in 2015 alle gemeentelijke gebouwen CO2-neutraal moeten zijn.

Scandinavische steden scoren over het algemeen hoog. Het milieubewustzijn in deze steden is al jarenlang sterk, wat tot uitdrukking komt in hun ambitieuze klimaatdoelen. Kopenhagen streeft er bijvoorbeeld naar om in 2025 CO2-vrij te zijn. Scandinavische landen hebben fors geïnvesteerd in milieubescherming. Oost-Europese landen scoren over het algemeen lager. Dit heeft te maken met met de erfenis van het verleden: in de communistische periode was milieubescherming een ondergeschoven kindje. Met name het hoge energieverbruik in gebouwen en verouderde infrastructuren zijn daar het resultaat van. Ten aanzien van openbaar vervoer scoren Oost-Europese steden echter bovengemiddeld: Kiev, dat op basis van zijn totaalscore op de 30e plaats eindigt, heeft naar schatting het hoogste percentage forenzen dat van het openbaar vervoer gebruik maakt. De studie beoordeelt de dertig steden in acht categorieën: CO2-emissies; Energie; Gebouwen; Vervoer; Water; Luchtkwaliteit; Afval & landgebruik; en Milieubeleid.