• 'Andere spitsheffing nodig'<br />
23 juni 2010
23 jun 2010

'Andere spitsheffing nodig'

Invoering van meerdere spitstarieven met heffingen die binnen de spits verschillen, kan files voorkomen. Automobilisten hoeven dan niet naar andere vormen van vervoer te zoeken. Dat is de kern van een studie van Erik Verhoef van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), die is verschenen in het Tijdschrift Vervoerswetenschap. Hij trekt zijn conclusie aan de hand van een aantal economische modellen. Andere voordelen van het gedifferentieerde tarief zijn dat automobilisten minder vaker thuis hoeven te werken, of eerder of later op hun werk hoeven te komen. In het kabinetsbesluit uit november 2009 is men uitgegaan van slechts één tarief voor de hele spitsperiode. Ook de registratie met het gedifferentieerde spitstarief kan met de huidige techniek in een kastje in de auto worden gedaan. Binnen en buiten het parlement is volop discussie geweest over de kilometerbeprijzing , onder andere de ledenraadpleging van de ANWB. Het onderwerp is nu controversieel verklaard en doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’