• Architecten in zwaar weer<br />
01 oktober 2009
01 okt 2009

Architecten in zwaar weer

Nederlandse architectenbureaus hebben flink te lijden onder de economische crisis. Bijna de helft van de leden van de Nederlandse beroepsvereniging van architecten BNA vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Tekenen van herstel in de bouw zijn er de komende jaren niet. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van het bureau USP in opdracht van de BNA.

Onderzoeksbureau USP kreeg de opdracht een derde peiling te doen naar de stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd. Het onderzoek is in de laatste week van september uitgevoerd. De eerste resultaten zijn nu bekend. Er was een hoge respons; 26% van de benaderde architecten heeft de enquête ingevuld. De enquêteresultaten zijn representatief voor de gehele Nederlandse architectenbranche.

86% van de architectenbureaus ervaart in enige tot zeer sterke mate de gevolgen van de economische crisis. 49% daarvan ervaart de gevolgen in zeer sterke mate, en vreest voor het voortbestaan van het bedrijf. Nadat in april werd aangegeven dat vooral tijdelijke krachten hun baan zouden verliezen, zijn bureaus nu in toenemende mate genoodzaakt vast personeel te ontslaan (33% meer ten opzichte van april). Er worden nu ook meer functies geschrapt van projectleiders en ontwerpers.

Een belangrijk deel van de huidige generatie architecten, verlaat dus de branche. 'Hierdoor gaat een schat aan technische knowhow en creatieve ervaring verloren. Een enorm verlies voor deze even toonaangevende als complexe branche in Nederland', aldus de BNA. De totale opdrachtenportefeuille voor architecten is bovendien dramatisch geslonken, en dit blijft de komende jaren ook zo, zo luiden de prognoses. Met name de utiliteits- en woningbouw zijn hard geraakt. De BNA heeft in het voorjaar bij de overheid intensief gepleit voor stimulerende maatregelen. De BNA stuurt de resultaten van het onderzoek aan de Nederlandse Vereniging van Banken, Aedes, Neprom, Ministeries van Financiën, WWI en EZ, en de Rijksbouwmeester.