• Arena wordt duurzame proeftuin
03 april 2012
03 apr 2012

Arena wordt duurzame proeftuin

De verduurzaming van de Amsterdam Arena gaat in de versnelling. De CO2-uitstoot moet tot en met 2015 met 100 procent omlaag. Daarom hebben de gemeente Amsterdam en de Arena een zogenaamde Green Deal-overeenkomst getekend. In de overeenkomst staat wat de Arena de komende jaren van de gemeente mag verwachten en vice versa.

De Green Deal is een vervolg op de intentieverklaring die in het najaar van 2009 is getekend bij de voorbereiding van het duurzaamheidsprogramma door gemeente en stadion. Intussen zijn de ambities van Arena concreet gemaakt. Om de CO2-uitstoot van de Amsterdam Arena tot nul terug te brengen wil men het energieverbruik halveren en energie duurzaam opwekken.

‘De afspraken gaan vooral over een gebiedsgerichte aanpak, windenergie, mobiliteit en afvalinzameling in het Arena-gebied’, verklaart wethouder Maarten van Poelgeest, die de handtekening namens de gemeente Amsterdam heeft gezet. ‘Amsterdam wil de CO2-uitstoot met 40 procent terugdringen. Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we bedrijven nodig zoals de Arena. Die bedrijven ondersteunen wij.’ Zo wil de ArenA in een deel van haar elektriciteitsbehoefte voorzien via een eigen windmolen. De gemeente zegt toe dat zij samen met de Arena aan de slag gaat om een eigen windmolen of deelname in een windpark voor elkaar te krijgen.

Ook over vervoer naar de Arena en gescheiden afvalinzameling zijn afspraken gemaakt. Voor de gemeente is medewerking van het stadion als grootste locatie voor sport en entertainment essentieel. Daarover zijn nu heldere afspraken gemaakt: de Arena zal voor 2015 al het afval gescheiden inzamelen. Ook gaat de Arena het gebruik van openbaar vervoer en carpoolen via haar website vanaf dit jaar actief stimuleren. Andere afspraken tussen de gemeente en de Arena gaan over een slim energienet: duurzame energie die in het Arena-gebied is opgewekt moet ook in dezelfde regio gebruikt kunnen worden. Een innovatief energienet is daarvoor noodzakelijk. De gemeente en de ArenA gaan met andere bedrijven in het gebied onderzoeken hoe dit kan.

Om de Arena te verduurzamen werkt het stadion samen met Green Deal partners; bijna veertig bedrijven die zich inzetten voor een groene Arena. Iedere partner werkt mee aan de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma dat samen met deze partners is opgesteld. Met de verduurzaming van de Arena zijn miljoenen euro's gemoeid. Deze investeringen worden samen met de Green Deal partners gedaan. Uitgangspunt is dat alle investeringen zich binnen tien jaar terugverdienen. Aan elke maatregel ligt daarom een zogenaamde business case ten grondslag, met een berekening van de CO2-besparing, de investeringen en de opbrengsten. De Amsterdam Arena wil in 2015 het 'groenste' stadion van Nederland zijn en een van de duurzaamste in de wereld.

‘Wij bieden de Green Deal partners van Amsterdam Arena de mogelijkheid het stadion te gebruiken als duurzame proeftuin. Innovaties die de CO2-uitstoot verminderen, kunnen hier met een breed publiek worden uitgeprobeerd voordat ze op de markt komen. Ook brengen we onze Green Deal partners in contact met nieuwe zakenrelaties. In Nederland, én internationaal. Dat is goed voor hen, en goed voor ons. Ik ben daarom buitengewoon tevreden met de afspraken die we met gemeente Amsterdam hebben gemaakt’, aldus Henk Markerink, directeur Amsterdam Arena.

Foto: Louis van de Vuurst