• 'Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop'<br />
30 januari 2012
30 jan 2012

'Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop'

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Dat heeft hij aangekondigd in het Groningse Oudeschip, waar hij het Landbouwactieplan Hogeland in ontvangst nam. Atsma daagde provincies, gemeenten en landbouworganisatie LTO uit om giftige dakplaten te vervangen door energie-opwekkers.

'Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten’, aldus Atsma.

Atsma wil boeren helpen om de bestaande fiscale regelingen voor sanering van asbestdaken (milieu-investeringsaftrek) en het plaatsen van zonnepanelen (energie-investeringsaftrek) te combineren. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid van versnelde afschrijving van zonnepanelen wanneer daarvoor asbest verwijderd is  Ten slotte daagt hij de provincies, gemeenten en LTO in het Noorden uit om via een green deal een bijdrage te leveren aan de vervanging van asbest door zonnepanelen.

Daarmee is volgens hem ook het landschappelijk belang gediend, want een gunstige vervangingsregeling voorkomt dat oude asbestschuren maar helemaal platgegooid worden. Die ontwikkeling dreigt in het Hogeland van Groningen, schrijven de leden van LTO Noord in hun Landbouwactieplan: ‘Bij sanering van asbest is de verleiding groot om karakteristieke schuren te vervangen door moderne bedrijfsgebouwen. De uitdaging is, asbestverwijdering een impuls te laten zijn voor het behoud en de versterking van landschappelijke kwaliteit.’ Vorig jaar werd door agrarische ondernemers naar schatting voor  30 miljoen euro geïnvesteerd in asbestverwijdering; een groei van 50 procent ten opzichte van 2010.