• Astbest op scholen<br />
28 oktober 2011
28 okt 2011

Astbest op scholen

In vier van de vijf scholen die een controle hebben uitgevoerd op asbest is de schadelijke stof aangetroffen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een enquête onder 9800 scholen. Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) heeft dit naar buiten gebracht op het Nationale AsbestFeitenCongres in de Jaarbeurs in Utrecht.

Na een aantal incidenten met asbest heeft Atsma scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gevraagd om asbest in hun gebouwen in kaart te brengen. Slechts een kwart heeft dit al laten doen. De bewindsman dringt er bij de andere scholen op aan er ook snel werk van te maken. ‘Er is geen reden voor paniekvoetbal’, zegt Atsma. ‘Maar ik vind dat scholen moeten weten waar asbest zit als er verbouwd of gerenoveerd wordt. Risico’s moeten tot een minimum worden beperkt.’

Volgend jaar komt er een systeem om de verwerking van asbest beter te stroomlijnen. Alle betrokken partijen kunnen dan gemakkelijker nagaan hoe het staat met verwijdering van asbest in een bepaald gebouw en wat er nog verder moet gebeuren. Deze efficiëntere manier van werken scheelt bedrijven en gemeenten geld. Atsma verwacht verder een maximale inzet van gecertificeerde bedrijven. ‘Daar moet een tandje bij.  ‘Ze moeten zich inzetten om kwaliteit te garanderen.’ Atsma gaf aan dat de asbestbranche gezamenlijk verantwoordelijk is voor een gezond en veilig Nederland en daarin moet samenwerken.

In het kielzog van staatssecretaris Atsma presenteerde Marga Zuurbier, directeur bij de Arbeidsinspectie, een stevige koers voor de toekomst. De dienst heeft voor volgend jaar meer capaciteit vrijgemaakt voor inspecties op asbest. Waar de inspecties nu vooral gericht zijn op gecertificeerde bedrijven, kunnen volgend jaar vooral niet-gecertificeerde bedrijven meer controles verwachten. Organisaties die zich niet aan de regels houden, worden daarnaast harder gestraft. Tot slot zal binnen afzienbare tijd een integrale aanpak voor een scherper toezicht worden gepresenteerd.

‘Van deze maatregelen gaan we zeker veel merken in de markt’, aldus Udo Waltman, bedrijfsdirecteur bij Search en organisator van het congres. ‘En dat is goed. Een zuivere en goedwerkende asbestbranche is in ieders belang. Men wist dat deze maatregelen onderweg waren. Dat merkten we aan de aanmeldingen voor het congres. De behoefte aan goede en juiste informatie op het gebied van asbest is erg groot, zoveel is duidelijk.’

Foto: Search

Onderschrift:  Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) spreekt de aanwezigen toe tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres.