• Astma door stress<br />
27 mei 2010
27 mei 2010

Astma door stress

Stress op de werkvloer verhoogt de kans op het krijgen van astma met veertig procent. Vooral mensen die er moeite mee hebben om hun werkproblemen niet mee naar huis te nemen zouden een duidelijk verhoogd risico lopen. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Duitse Universiteit van Heidelberg waarover de Daily Mail bericht. Het onderzoeksteam volgde acht jaar lang 5000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 40 tot 65 jaar. Geen van de deelnemers had bij aanvang van het onderzoek last van astma. Acht jaar later bleek de aandoening veertig procent vaker voor te komen onder mensen die leden aan stress door hun werk. Werkuren, hoge eisen en oncomfortabele werkomstandigheden waren de meest voorkomende oorzaken. Het is voor het eerst dat er een verband is gevonden tussen werkstress en astma. Astma is een aandoening aan de luchtwegen, symptomen zijn onder meer kortademigheid, slijm en hoesten.