• Auto blijft immens populair<br />
04 mei 2010
04 mei 2010

Auto blijft immens populair

Als de overheid het beleid voor het autogebruik niet verandert, zal de populariteit van de auto onverminderd hoog blijven en de populariteit van het openbaar vervoer en de fiets onder druk komen te staan. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en van het platteland.

Dat zal het tegenovergestelde brengen van wat een duurzaam mobiliteitsbeleid nastreeft, stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een advies aan demissionair minister Camiel Eurlings van Verkeer. Het rapport 'Wie ik ben en waar ik ga' gaat in op de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit. Dat liet de raad vorige week weten.

Volgens de raad heeft de voorkeur voor de auto te maken met veranderingen in de samenstelling van de bevolking en de manier waarop mensen in het leven staan. 'Zo gaat de babyboomgeneratie de komende jaren met pensioen. Het autobezit onder deze groep is hoog en zij zullen de auto blijven gebruiken.' De raad stelt verder dat onder allochtonen de auto een hoge status heeft en de fiets vaak geassocieerd wordt met armoede. 'Nu maken zij nog veel gebruik van het openbaar vervoer, maar naarmate hun sociale positie verbetert, zullen ze gemakkelijker overstappen naar de auto.'

Volgens het advies blijkt daarbij ook nog dat jongeren hoge eisen stellen aan informatie. 'Digitaal communiceren past bij hun belevingswereld. Met name in het openbaar vervoer worden hierbij veel kansen gemist. Innovatie moet niet alleen van deskundigen komen, maar juist ook van de burgers zelf.' Daarom adviseert de raad de overheid en vervoerbedrijven daarop in te spelen door intensief gebruik te maken van ict-toepassingen, gemak te bevorderen en keuzemogelijkheden te bieden.

Foto: SXC

Onderschrift: Met name in het openbaar vervoer worden kansen gemist