• <strong>Bedrijfsbeveiliging begint met goed advies</strong>
03 juni 2008
03 jun 2008

Bedrijfsbeveiliging begint met goed advies

Paul Douglas de la Combé is directeur van PD Security

[Foto]

Hij verzorgt trainingen op het gebied van en geeft adviezen in criminaliteitspreventie


Is het meemaken van een vorm van criminaliteit al een vervelende, emotionele gewaarwording, nog vervelender kan het worden als de opvolging niet goed is. Dan kan het probleem zelfs nog groter worden. Uiteraard blijft preventie de beste oplossing, waar veel verantwoordelijken in organisatie niet eens bij stilstaan. In alle gevallen is een goed advies de eerste stap op weg naar een veilige organisatie.

Na een inbraak, ramkraak of andere vorm van criminaliteit in een bedrijf of woonhuis hebben de eigenaren begrijpelijkerwijs veel aandacht voor het incident. Slachtoffers zijn op dat moment (vaak) bereid diep in de buidel te tasten om vooral een soort gelijk incident te voorkomen. Vele leveranciers van beveiligingsproducten spelen hier handig op in. Te vaak gaan de eigenaren dan over tot een beveiligingsniveau dat wel begrijpelijk, maar beslist niet slim is. Want is het bewuste product wel dé oplossing tegen het incident of zijn er nog betere?

Daarnaast is het veel belangrijker om te kijken naar het totaal. Want bij dit incident zijn daders (bijvoorbeeld) binnen gekomen na het ingooien van een raam. Beveiligingsfolie kan hiertegen een oplossing bieden. Maar wat als de dader tien stappen verder had gemaakt en kinderlijk eenvoudig de zijdeur had verbroken. Deze was immers nog voorzien van oud hang-/en sluitwerk. De volgende keer maakt een dader wellicht van deze optie gebruik.

Belangrijk is het om te kijken naar alle genomen organisatorische beveiligingsmaatregelen, bouwkundige beveiligingsmaatregelen en elektronische beveiligingsmaatregelen. Deze kunnen gescand worden door een erkend Register Security Expert. Bij voorkeur werkzaam bij een bedrijf, dat daarnaast niets verkoopt. Dus conform De Haagse Methodiek (DHM)® een Security Quick Scan uitvoeren. Zeg maar een nul meting uitvoeren. Deze verstrekt inzicht in de huidige situatie en

[Streamer:] Mens belangrijkste factor bij beveiliging

dat is belangrijk als uitgangspunt. Nadat de expert dit in kaart heeft gebracht, is het belangrijk te weten, waar de vitale gebieden zich bevinden in het bedrijf. Aan de hand daarvan kan de bedrijfsvoering zelf tot op welke hoogte er nog sprake is van een geaccepteerd (bedrijfs)risico. Het scannen en opmaken van een rapport vergt weliswaar veel tijd en deskundigheid, maar deze gegevens zijn noodzakelijk om een goed advies te kunnen uitbrengen naar het bedrijf. Hierbij is het belangrijk dat er verschillende interviews plaats vinden met personeelsleden van dat bedrijf. Immers op papier kunnen procedures prima zijn verwerkt.

Ook bouwkundig en elektronisch zijn tegenwoordig heel veel toepassingen aan te treffen. Echter het valt en staat vaak bij de 'O' van organisatorische beveiligingsmaatregelen. Dus de mens. Denk daarbij aan de medewerker die het als vervelend ervaart om telkens zijn badge aan te bieden. Een prullenbak tussen de deur lost dat 'probleem' op. Of de medewerker die zich niet houdt aan bepaalde openingsprocedures en hierdoor dus gaten veroorzaakt in de beveiliging.

Praktijk

In de dagelijkse praktijk komen de meest uiteenlopende zaken voor. Zo zijn er veel bedrijven die zich enkel en alleen houden aan de minimale eisen van de verzekeringsmaatschappij. Niet nadenken over bedrijfsveiligheid en dit ook niet hebben geborgd in hun bedrijf. . . Ja! Pas nadat er een incident heeft plaats gevonden, worden verschillende medewerkers wakker en gaan dan koortsachtig op zoek naar het bestrijden van het incident. Echter zonder enige kennis van zaken. Dit is jammer en zijn gemiste kansen. Bedrijfsveiligheid moet een vast punt worden op de wekelijkse agenda. Goed nadenken en vastleggen van vaste procedures. Weten waar de waardevolle spullen zitten en vastleggen indien deze worden uitgegeven. Nadenken over sleutelplannen, toegangscontrole, aanname beleid, geldstromen, uitgifte van goederen, enz.

Het stopt ook niet met het opmaken van een mooi rapport en het hierna te hebben geïmplementeerd. Periodiek zal opnieuw naar de situatie moeten worden gekeken. Zijn er wijzigingen zoals verbouwingen of interne verhuizingen van vitale afdelingen in het bedrijf. Beveiliging zal dan moeten meeverhuizen.

In de praktijk valt het nogal eens mee te maken dat (bijvoorbeeld) het bedrijf meteen na verhuizing vitale delen had ondergebracht in een hal op de begane vloer. Echter na tien jaar bestaan zijn er verbouwingen en vond een interne verhuizing plaats. De vitale afdeling is verhuisd naar de eerste verdieping. Alle aandacht is uitgegaan naar de verbouwing en later de officiële opening. Helaas was vergeten om de beveiligingsplannen aan te passen aan de nieuwe situatie. Indien zich in het bedrijf niemand echt bezig houdt met de veiligheid worden deze situaties doorgaans pas ontdekt na de eerdergenoemde incidenten. Dan blijkt vaak dat de beveiligingsmedewerker nog steeds zijn 'oude' ronde liep, met speciale aandacht voor de vitale afdeling op de begane grond. Zonder te weten, dat deze al lang was verhuisd naar de eerste verdieping.

Wees daarom gewaarschuwd. Laat uw bedrijf scannen door een erkend Register Security Expert. Bepaal na een uitgevoerde scan en aan de hand van een schriftelijk rapport van de huidige situatie hoe te komen tot een hogere graad van beveiliging. Veel in het rapport vermelde adviezen zijn doorgaans zelf op te volgen door de organisatie anders te organiseren. Door procedures te schrijven en conform deze procedures te handelen. Bij andere adviezen is er wellicht hulp nodig van erkende Borg gecertificeerde beveiligingsbedrijven. Laat U in ieder geval niet verrassen door toeval!

Foto PHIDATA

Goederenstromen moeten goed in kaart worden gebracht.

 

Foto Fortress

 

Het is belangrijk beveiligingsplannen aan te passen aan nieuwe situaties.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’