• Beknibbelen op beveiliging<br />
22 februari 2010
22 feb 2010

Beknibbelen op beveiliging

Chapeau: Beveiligingsdiensten in de uitverkoop

Kop: 'Bedrijven zijn aan het shoppen'

De enorme concurrentiestrijd die gaande is in de beveiligingsbranche zorgt ervoor dat veel bedrijven hun diensten in de uitverkoop gooien. Dat blijkt uit een rondgang van het weekblad Facilitair langs verschillende beveiligingsbedrijven verspreid door heel Nederland.

Beveiliging gaat dus in de uitverkoop. �En dit gaat ten koste van de kwaliteit�, vindt Cor van Egdom, eigenaar van Van Egdom Security. Volgens Van Egdom is dit de schuld van de opdrachtgevers, die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. �Bedrijven die beveiliging inkopen zijn letterlijk aan het shoppen. De crisis zorgt ervoor dat bedrijven op alle mogelijke manieren kosten willen besparen. Ze willen de beveiliging zo goedkoop mogelijk inkopen zonder verlies van kwaliteit. Die kwaliteit daalt echter enorm.�

Bedrijven hechten steeds minder waarde aan kwalitatief goede beveiliging. Dit stelt Bert Graaf, directeur van Deltasafe Security Service. Volgens hem wordt er steeds vaker voor de goedkoopste aanbieder gekozen. �Helaas kijken opdrachtgevers steeds minder naar de prijs/kwaliteit verhouding.' Dat dit door de crisis komt kan Graaf echter niet onderschrijven. �Ik denk dat het vooral komt door de enorme wildgroei van kleine beveiligingsbedrijven. Zij houden hun tarieven erg laag om een marktaandeel te kunnen veroveren. Onze marges worden daardoor alleen maar kleiner, waardoor we nog beter op de kosten moeten letten.'

Volgens Jeroen Linders, directeur van NSC Nederland is de slechte prijs/kwaliteitverhouding te wijten aan zowel de crisis als aan de kleine beveiligingsbedrijven die overal opduiken. �De zogenoemde safety bedrijven, die ongeschoolde beveiligers in dienst hebben, zijn enorm in opkomst. Die gaan gewoon op pad en denken dat ze beveiliger mogen spelen. Zij bieden hun diensten aan tegen enorm lage prijzen, het is moeilijk om daar steeds onder te moeten duiken. En daarbij komt dan ook nog eens de crisis. Bij veel evenementen zeggen sponsoren af, waardoor de organisaties minder geld te besteden hebben. Bij de bezuinigingen schiet ook de beveiliging erbij in.'

Sean Caesar, co�rdinator marketing & sales support bij Trigion, benadrukt dat de eisen die opdrachtgevers stellen niet altijd overeenkomen met de prijs die ze bereid zijn te betalen. Volgens hem zorgen onder andere aanvullende scholing en extra hulpmiddelen voor hogere kosten voor een beveiligingsbedrijf. �In de beveiliging heb je een bepaald basisniveau. Als een bedrijf niet investeert om de kwaliteit van haar personeel boven dat basisniveau te laten uitstijgen, is het logisch dat deze niet beter wordt. Wel kan de beveiliging dan goedkoper worden aangeboden. Hoe hoger je eisen dus zijn, hoe hoger het kostenplaatje wordt.'

Toch heeft ook volgens hem de crisis zijn weerslag op beveiliging. 'Het is denk ik geen nieuws dat er tijdens een crisis als eerste wordt bezuinigd op de facilitaire diensten. Een keertje minder schoonmaken, of een medewerker in de beveiliging minder. Die worden overigens vaak vervangen door een eenmalige investering in bijvoorbeeld een bewakingscamera�, aldus Caesar.

De trend lijkt gezet te zijn. Met lage prijzen felbegeerde opdrachten binnenslepen. Toch wordt deze trend niet door alle aanbieders gevolgd. �Als de prijs die een opdrachtgever biedt te laag is, slaan we de opdracht af. We stellen een prijs vast, krijgen we die niet, dan doen we het niet. Niet omdat we er te weinig aan verdienen, maar omdat we in zo�n situatie niet kunnen bieden wat de opdrachtgever verlangt�, zegt Graaf resoluut. �Ik kan er ook een onopgeleide stagiair neerzetten die me nagenoeg niets kost, maar dat is ook niet wat ze zoeken. Daar beginnen we dus niet aan. Cor van Egdom drukt het anders uit. Volgens hem gaat het niet om het wel of niet accepteren van opdrachten. �Wij weigeren nooit opdrachten, maar wij worden met ons tarief gewoon niet altijd geselecteerd.�

Die mening deelt Caesar geheel. Trigion weegt van tevoren altijd af of ze wel of niet inschrijven voor een opdracht. �Als de eisen van een opdrachtgever niet realistisch zijn, gaan we er niet op in. Dan heb ik het niet alleen over onverantwoord beveiligen maar ook over onhaalbare opstarttermijnen�, aldus Caesar.

NSC Nederland heeft ondanks de lagere prijzen nooit opdrachten hoeven te weigeren. Zo legt Linders uit: �Sommige opdrachtgevers vragen ontzettend weinig beveiligers in verhouding met het aantal bezoekers, puur om de kosten te drukken. Het is moeilijk om alles dan waterdicht te houden. Toch hebben we het iedere keer nog vrij goed kunnen regelen, dus het is voor ons tot nog toe geen reden geweest om een opdracht te weigeren. Om de kwaliteit hoog genoeg te houden moet er wel veel aangepast worden, veel overlegd worden en moeten er goede afspraken gemaakt worden.'

Om de kwaliteit van hun beveiliging te bevorderen, zorgen de verschillende aanbieders voor onder andere goed geschoold personeel en goede communicatie met de opdrachtgevers. �De kwaliteit van ons personeel wordt op peil gehouden door het verzorgen van interne opleidingen. Daarbij scholen wij onder andere op het gebied van conflicthantering en bedrijfshulpverlening�, vertelt Graaf.

Ook Trigion verzorgt interne opleidingen. Volgens Caesar is het belangrijk om naast de standaardcursussen als omgaan met agressie, bezig te zijn met klantvriendelijkheid.�We hebben binnen Trigion een recherche, consultancy en trainingsbureau. Daar zijn we bezig met een opleiding klantvriendelijk beveiligen. Daarmee willen we onze beveiligers dusdanig ontwikkelen dat ze zich niet blindstaren op de beveiliging, maar dat ze zich ook vriendelijk gedragen tegenover de relaties van de opdrachtgever. Het moet duidelijk zijn dat ze zorgen voor de veiligheid, maar dat mag niet ten koste gaan van een welkom gevoel.'

NSC Nederland probeert zijn personeel ook kwalitatief te verbeteren. Zij hebben echter geen interne opleidingen. Wel verzorgen ze bijscholing en bijeenkomsten. �Een keer per half jaar moet het gehele personeel aanwezig zijn bij een informatieavond over werkwijzen en technieken die we toepassen bij verschillende conflicten en situaties. Als er wijzigingen zijn wordt het personeel daarin bijgeschoold�, aldus Linders.

Van Egdom wil niet alleen de kwaliteit van het personeel op peil houden, ook het bedrijf zelf moet een bepaalde uitstraling hebben. Op het moment zijn ze bezig met het verkrijgen van het keurmerk beveiliging. Dit keurmerk stelt onder meer eisen op het gebied van opleidingen, deskundigheid en betrouwbaarheid van personeel en aan de omgang met opdrachtgevers. �Om aan de eisen te voldoen houden we veel werkoverleggen. Ook met de klant erbij, zodat de klant het team kan toespreken over het verloop van de samenwerking. In sommige gevallen kan de klant zelfs bevoegd worden om de beveiligers die zij inhuurt zelf aan te sturen�, aldus Van Egdom.

Bij NSC Nederland hebben ze een andere werkwijze. Daar zorgt de directeur voor klantgerichte beveiligingsplannen. Linders: �Eerst worden de verschillende mogelijkheden doorgesproken. Daarna wordt er in overleg een plan van aanpak opgesteld. Daarbij wordt gekeken naar de risicoklasse waarin het evenement valt en wat de verwachtingen zijn van de opdrachtgever. Als alles geregeld is wordt er voor het personeel een bijeenkomst geregeld. Tijdens die bijeenkomst wordt uitgelegd om wat voor evenement het gaat, hoeveel bezoekers er komen, wat het plan van aanpak is en wat er van ze wordt verwacht�.

Volgens Graaf van Deltasafe zijn de vele overleggen, extra scholingen en interne opleidingen naast kwaliteitsbevorderend vooral erg duur. �De markt wordt op het moment enorm uitgeknepen en daardoor is het heel lastig om de kwaliteit van je personeel hoog te houden.' Het advies van Van Egdom luidt dan ook: �Houd vast aan je beleid en doe niet teveel concessies. Onder de streep wordt het op den duur niet meer betaalbaar.'

Eline Cox

Streamers

De markt wordt enorm uitgeknepen.

Lastig om kwaliteit beveiligingspersoneel hoog te houden.

Foto: TrigionMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’