• Berichtenladder zorg<br />
24 november 2006
24 nov 2006

Berichtenladder zorg

Directeur De Hoven mag aanblijven

Directeur Ronald Kalfsbeek van Stichting Zorginstellingen De Hoven blijft aan. De Ondernemingsraad (OR) zegde eerder het vertrouwen in hem op, maar de raad van toezicht handhaaft de directeur. De raad vindt het 'niet verantwoord en niet noodzakelijk het contract met Ronald Kalfsbeek te beëindigen', zo schrijft hij aan het personeel. Een coach gaat de bestuurder helpen de verhouding met de OR te verbeteren en een plan van aanpak te maken. De OR legt zich neer bij het aanblijven van Kalfsbeek, aldus secretaris Robert Visscher. 'Het alternatief is dat we de barricaden op moeten en dat vinden we niet in het belang van de stichting. Maar het moet duidelijk zijn dat de bestuurder niet meer zoveel armslag krijgt dat hij weer dezelfde problemen kan veroorzaken.' Een externe adviseur constateerde in september dat medewerkers weinig vertrouwen hebben in het management van De Hoven . Zij vinden onder meer dat veranderingen halfslachtig worden uitgevoerd. De OR zegde daarop het vertrouwen in Kalfsbeek op.

Onvoldoende toezicht computersystemen EPD

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is onvoldoende toegerust om toezicht te houden op de beveiliging van computersystemen voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) in de zorg. Dat stelt Interpay, het bedrijf dat het elektronisch betalingsverkeer in Nederland regelt, in een rapport dat minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Interpay adviseert de minister een onafhankelijke instantie in het leven te roepen die het toezicht en het erkennen van systemen regelt. Die moet daar dan over rapporteren aan de inspectie. Hoogervorst had Interpay gevraagd de informatiebeveiliging van zorginstellingen te onderzoeken. Uit het rapport blijkt dat de zorgsector nog veel werk heeft te doen. Zo blijkt dat de informatiebeveiliging en de manier waarop zorgverleners ermee omgaan zeer divers is. Beveiliging van medische gegevens gaat verder dan een firewall en een goede systeembeheerder, staat in het rapport. Huisartsen kunnen individueel niet aan de strenge eisen voldoen en zullen een bedrijf moeten inschakelen om dat wel te doen. Veel ziekenhuizen trekken nog te weinig geld uit voor beveiligingsmaatregelen en apothekers moeten hun systemen nog certificeren. Volgens Interpay moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een verplicht beveiligingsdeel en een gedeeltelijk verplicht functioneel aspect van computersystemen. De zorginstellingen zelf verwachten dat een echt goed functionerend landelijk elektronisch patiëntendossier er niet binnen vijf jaar zal zijn, zo meldt Interpay.

Voorlopig geen budgetkorting ziekenhuizen

Het ministerie van VWS en de NVZ vereniging van ziekenhuizen moeten van de rechtbank in Den Haag weer om de tafel gaan zitten. De budgetkorting van 192 miljoen euro is daarmee voorlopig van de baan. De NVZ had bij de rechter bezwaar aangetekend tegen deze korting. Minister Hoogervorst kondigde de maatregel eerder dit jaar af vanwege budgetoverschrijdingen in de ziekenhuiszorg. Volgens de NVZ is de maatregel echter in strijd met het eerder overeengekomen prestatiecontract tussen VWS, de NVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In dit contract verplichtte de NVZ zich om meer patiënten te helpen door de zorg efficiënter en doelmatiger in te richten. Dat het ziekenhuisbudget overschreden is (ruim 190 miljoen in 2006 oplopend tot bijna 250 miljoen in 2007) komt volgens de NVZ door een onvoorziene stijging van de zorgvraag. Op grond van het prestatiecontract is dit volgens de NVZ een gedeelde verantwoordelijkheid. De voorzieningenrechter in Den Haag stelt nu de NVZ grotendeels in het gelijk. Volgens de rechter betekent het prestatiecontract niet dat de ziekenhuizen overschrijding van de zorguitgaven eenzijdig moeten dragen.

'Zorgveilen goed instrument voor kraamzorg'

Zorgveilen is een goed instrument om kraamzorg te verdelen. Wel moeten de inzichtelijkheid en de kwaliteit van het systeem worden bewaakt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar het instrument zorgveiling. De resultaten staan in het afgelopen week verschenen rapport Zorgveiling. De minister van VWS heeft de NZa verzocht onderzoek uit te voeren naar het instrument zorgveiling, een nieuw fenomeen binnen de zorg in Nederland. Sinds maart 2005 veilen zorgverzekeraars Achmea en Menzis kraamzorg voor hun verzekerden. Kortweg komt de werkwijze erop neer dat de zorgverzekeraar een zorgvraag van een cliënt plaatst op het internet, waarna zorginstellingen zeven dagen de tijd hebben om een bod te doen om de zorg te mogen leveren. Na afloop van de veilingtermijn krijgt de zorginstelling met het beste bod de zorgvraag en kan deze instelling contact opnemen met de cliënt. Momenteel wordt alleen nog Kraamzorg geveild via bovenstaande methodiek. Vanaf 2007 wordt dit uitgebreid met WMO-zorg voor enkele gemeenten.

Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’