• Betere asbestaanpak<br />
14 april 2010
14 apr 2010

Betere asbestaanpak

Rotterdam gaat beter opgeleid personeel en meer inspecteurs inzetten die moeten toezien op het verwijderen van asbest. Deze en andere maatregelen worden getroffen naar aanleiding van een vermaning van voormalig milieuminister Jacqueline Cramer. Zij stelde in februari dat Rotterdam (naast Lansingerland, Terneuzen en Vlissingen) meer werk moet maken van asbestverwijdering. Twee jaar geleden werden deze en andere gemeenten al gewaarschuwd dat het toezicht en de handhaving beter moesten, maar de verbeteringen bleven volgens Cramer in deze vier gebieden uit. Rotterdam voldoet door de getroffen maatregelen nu weer aan de eisen van de VROM-inspectie, meent de gemeente zelf. Het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden. Bij sloop van oudere gebouwen die asbest bevatten gelden strenge regels, bijvoorbeeld dat alleen gecertificeerde bedrijven dat mogen doen. De extra ambtenaren in Rotterdam gaan de vergunningen en sloopmeldingen controleren.