• Betere logistiek levert ruimtebesparing op in ziekenhuizen
03 mei 2006
03 mei 2006

Betere logistiek levert ruimtebesparing op in ziekenhuizen

Nieuwe logistieke concepten maken een efficiënter ruimtegebruik in ziekenhuizen mogelijk. Het gevolg is dat een nieuw te bouwen spreekuurafdeling kleiner kan zijn en dat bestaande spreekuurafdelingen efficiënter gebruikt kunnen worden. De ruimtebesparing loopt op tot 30% procent. Dat blijkt uit het rapport ‘Het Ziekenhuis van de Toekomst, ontwikkelingen in het spreekuurcentrum’ dat bureau Veldhoen + Company in opdracht van het Bouwcollege heeft opgesteld.

 

Nieuwe concepten kunnen leiden tot lagere productiekosten, wat belangrijk is nu ziekenhuizen naar een risicodragende bedrijfsvoering toegroeien. Volgens de auteurs van het rapport worden steeds meer activiteiten verplaatst van de fysieke naar de virtuele omgeving. Relaties, interacties en communicatie tussen patiënten en artsen veranderen fundamenteel. Daardoor vraagt de fysieke omgeving om andere specificaties.

Het werken in een fysieke omgeving kan, in zowel frontoffice als backoffice efficiënter en klantvriendelijker worden georganiseerd dan tot nu toe in traditioneel ingerichte ziekenhuizen het geval is. Voordelen van een modern werkconcept zijn dat de facilitaire kosten verlaagd worden en de productiviteit stijgt.

Capaciteit 

Veel ziekenhuizen kampen momenteel met een te beperkte capaciteit van het spreekuurcentrum. Door via een ander concept te werken, neemt de efficiency toe en kan het ruimtegebrek worden opgelost. Er zijn hierbij drie kritische succesfactoren: het adequaat kunnen gebruiken van geavanceerde ict-voorzieningen, het anders organiseren van het werk en het kunnen herontwerpen van de spreekuurafdeling.


De onderzoekers pleiten onder andere voor een standaardisatie van spreek-en onderzoekskamers. De kamers dienen flexibel gebruikt te worden. Specialisten en assistenten hebben geen eigen spreek- of onderzoekkamer meer. De patiënt blijft tijdens zijn bezoek aan de polikliniek in dezelfde kamer en de zorgverleners komen naar hem toe.

Opvallend 

Een ander opvallend advies betreft de ruimtelijke scheiding van spreekkamers, frontoffice en backoffice. De frontoffice (receptie/administratie, wachtruimte) wordt op één goed bereikbare plaats in het ziekenhuis gesitueerd. De backoffice (de eigen werkplek van de zorgverleners) wordt ondergebracht in een afzonderlijk kenniscentrum. De spreekkamers zijn geconcentreerd op een plaats die goed bereikbaar is vanuit zowel front- als backoffice.

Verder omvat het rapport het advies over te stappen op een centrale afsprakenplanning. Zo’n 80% van de zorgvragen voor de spreekuurafdeling wordt afgehandeld via gestandaardiseerde procedures. Door de planning centraal te regelen met ict-ondersteuning kan de beschikbare ruimte en menskracht optimaal worden gebruikt.

Tevens dient de werkweek gelijkmatiger benut te worden. Gestreefd moet worden naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van poliklinische consulten over de werkweek. Het rapport is aan minister Hoogervorst aangeboden met de suggestie om de bevindingen ook te gebruiken in het kader van het project ‘Sneller Beter’.
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’