• Beveiliging ict heeft nog geen voorrang<strong><br /></strong>
17 oktober 2006
17 okt 2006

Beveiliging ict heeft nog geen voorrang

Chapeau: Onderzoek: gemeenten en zorginstellingen accepteren achterstand

Gemeenten en zorginstellingen zijn zich ervan bewust dat ze onvoldoende ver zijn met het doorvoeren en handhaven van beveiligingsbeleid, maar ze accepteren de achterstand. Opvallend is verder dat beleid en handhaving op het gebied van informatiebeveiliging in handen is gelegd van de ict-afdeling of het facilitair bedrijf. Dit zijn enkele conclusies uit een door Northwave verricht onderzoek onder gemeenten en zorginstellingen. Northwave is een adviesbureau op het gebied van informatiebeveiliging en compliance,

Gemeenten en zorginstellingen staan midden in grootschalige digitaliseringsprocessen, bijvoorbeeld rondom digitale loketten of patiëntendossiers. Steeds meer medewerkers krijgen toegang tot vertrouwelijke persoonsgebonden informatie. De beveiligingsrisico’s van informatie-uitwisseling via digitale kanalen maken aanpassingen van de administratieve organisatie en interne controle­maatregelen noodzakelijk. Om te peilen hoever de gemeenten en zorginstellingen zijn in deze aanpassingen, heeft Northwave een kwalitatief onderzoek gehouden in deze doelgroepen. Functionarissen op management- en directieniveau van IT, facilitaire bedrijfseenheden en AO/itc-afdelingen zijn geïnterviewd. 

Geen beleid

Zowel bij gemeenten als in de zorg is de ict-afdeling of het facilitair bedrijf verantwoordelijk voor het beleid voor en toezicht op zaken die samenhangen met integriteit. Overigens wordt er op dit punt niet altijd beleid gevoerd. Integriteit wordt vrijwel altijd geassocieerd met systeembeheer en fysieke beveiliging. Wet- en regelgeving en zelfs interne procedures zijn vrijwel nergens als prioriteit opgenomen in de agenda’s van de ondervraagde instellingen en gemeenten. De respondenten konden zichzelf een cijfer geven. Die beoordeling lag tussen een 7 en een 4-. Opmerkelijk was dat een belangrijk aantal respondenten aangaf per 1 januari 2007 niet te voldoen aan de nieuwe wetgeving en dat zij dat, opvallend genoeg, acceptabel vonden.

Uit de enquête blijkt dat instellingen en gemeenten voldoende bekend zijn met de wet- en regelgeving. Er zijn echter onvoldoende stappen ondernomen om de interne organisatie klaar te maken voor de veranderingen. In sommige gevallen wordt bewust niet op tijd voldaan aan de nieuwe richtlijnen, zo blijkt uit het onderzoek van Northwave.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’