• Beveiliging Stadion Twente
16 oktober 2008
16 okt 2008

Beveiliging Stadion Twente

 

 

Chapeau: Camerasystemen op IP-basis werken daadkrachtig zonder inbreuk te maken op privacy

 

 

Kop: Beveiliging bij FC Twente is vooral klantgericht

 

 

FC Twente is, nu het stadion wordt uitgebreid, van plan om de opties voor zijn innovatieve, toekomstbestendige camerasysteem aanzienlijk te verruimen. Het systeem blinkt al jaren uit in bedieningsgemak, beeldkwaliteit en klantvriendelijkheid en er gaat door de opstelling van de camera’s een preventieve werking vanuit. Maar de techniek is en blijft slechts onderdeel van het alsmaar professioneler ogende veiligheidsproces van FC Twente.      

 

 

Het zijn hectische tijden voor veiligheidscoördinator Martijn Hegeman. Twente is momenteel bezig met de uitbreiding van het nieuwe stadion de Grolsch Veste. Hierin is sinds kort ruimte voor 24.000 supporters, bijna een verdubbeling van het aantal supporters in vergelijking met de oude situatie. Het aantal camera’s is uitgebreid van 18 naar 44, het aantal stewards toegenomen van 120 naar 400. Deze stewards worden tijdens de wedstrijddag door Hegeman aangestuurd vanuit de commandoruimte, die in het nieuwe stadion tien keer zo groot is als in de oude situatie.

 

De focus van de werkzaamheden van Hegeman ligt vooral bij de voorbereiding en op de wedstrijddag zelf. Tijdens de wedstrijddag bewaakt hij vanuit de commandoruimte het overzicht en heeft hij een mandaat om op te kunnen treden. Hierbij wordt hij onder meer gefaciliteerd met het klantvriendelijke en intelligente camerasysteem van FC Twente, dat is aangelegd in het seizoen 2003/2004.

 

 

Daarvoor werd gewerkt met een sterk verouderd, analoog systeem. Sommige camera’s kwamen nog uit de tijd van het Diekman-stadion, tot 1998 de plek waar Twente zijn thuiswedstrijden afwerkte. Daarom gaf Hegeman aan beveiligingsspecialist Winkels Techniek de opdracht mee een nieuw systeem te ontwikkelen met een groot bedieningsgemak, goed overzicht, goede beeldkwaliteit en een toekomstbestendig karakter.

 

Winkels Techniek schreef het plan uit, maar is wel altijd zeer nauw betrokken geweest bij FC Twente, legt Hegeman uit. ‘Samen hebben we een test gedaan door op een aantal vaste plekken camera’s neer te hangen van verschillende merken. Uiteindelijk kwamen de camera’s van Sony als beste uit de bus. Dit had vooral met de kwaliteit van beelden te maken.’

 

IP-basis

 

FC Twente besloot alle camera’s te vervangen en over te stappen naar een digitaal systeem op IP-basis. ‘Wij waren daarmee het eerste stadion dat de camerabeveiliging digitaal op IP-basis ging doen’, aldus Hegeman. ‘Met name het bedieningsgemak was toen al opvallend. Samen met Sony hebben we het de gebruikers zo makkelijk mogelijk gemaakt. Ik kan ook geen andere club noemen die op dat vlak een beter systeem heeft dan FC Twente.’ 

 

Jeroen Derksen, channel account manager van Sony, benadrukt dat het werken met IP voor een voetbalvereniging eigenlijk noodzakelijk is: ‘Met IP kun je beeldkwaliteit genereren die analoog niet mogelijk is. Dus als er al voetbalclubs zijn die niet met IP werken, dan verwacht ik dat ze snel die stap zullen maken.’  

 

 

Dadergericht

 

 

In de periode 2003/2004 formuleerde Twente tevens de ambitie om vooral dadergericht te werk te gaan en niet alle supporters over een kam te scheren. Hegeman: ‘Dan ben je als organisatie dus gebaat bij de goede technische ondersteuning die we momenteel hebben. We hebben ook nog banden met een ander extern bureau, Telematica, en de politie, om te bekijken hoe we nog een aantal stappen verder kunnen zetten. Nu is het zo dat, op het moment dat bijvoorbeeld in het publiek een fakkel afgestoken wordt, de camera automatisch op die situatie in zoomt. De volgende stap is een systeem met beeldherkenning, zodat foto’s van daders direct kunnen worden achterhaald. We zijn momenteel bezig om de software daarvoor te schrijven. Het mooie van ons camerasysteem is dat je dit soort nieuwe software direct kunt installeren.’  

 

In het creëren van een zo goed mogelijk beveiligingsniveau is bij FC Twente duidelijk gekozen voor een klantgerichte benadering. Niek Wiedemeijer, manager commerciële zaken bij Winkels: ‘Vaak zie je langs het veld masten staan met camera’s waar supporters noodgedwongen tegenaan moeten kijken. Bij Twente is gekozen om de camera’s zoveel mogelijk buiten het zicht te plaatsen. ‘Dit systeem biedt een daadkrachtige beveiliging zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op privacy.’

 

De insteek van Hegeman is dat supporters geen last mogen hebben van de camera’s. ‘Je moet als toeschouwer niet het gevoel krijgen dat je gevolgd wordt. Daarom zijn de camera’s bij ons niet opvallend aanwezig. Ze hebben bijvoorbeeld geen donkere kap, maar een heldere. Dus mensen kunnen altijd zien waar we op aan het letten zijn. We zijn open naar supporters toe.’

 

 

Doorschieten

 

De veiligheidscoördinator verduidelijkt dat je als voetbalclub ook zeker niet door moet schieten als het gaat om het nemen van beveiligingsmaatregelen. ‘Met techniek is heel veel mogelijk, maar je moet afwegen hoe ver je daar in wilt gaan. Het is bij FC Twente bijvoorbeeld mogelijk om met een vingerscan te werken. Maar omdat we momenteel twintig stadionverboden hebben lopen, betekent dit dat 24.000 supporters hun vinger over een scan moeten laten gaan om twintig mensen buiten te kunnen houden. We zouden ook bijvoorbeeld de optie gezichtsherkenning mee kunnen nemen met de camerabeveiliging, maar een wedstrijd van FC Twente bezoeken moet wel een feestje blijven. Mensen komen hier voor hun plezier. En dat moet zo blijven.’ 

 

 

De veiligheidscoördinator heeft met het nieuwe systeem vanuit de controlekamer een goed overzicht tijdens de wedstrijd. Ander voordeel van de camera’s is, dat het vrij makkelijk is om de koppeling te leggen met andere systemen zoals toegangscontrolesystemen, ticketsystemen en verlichtingsystemen. Wiedemeijer: ‘Dat zal in de toekomst ook volop gebeuren. Het is niet efficiënt dat gebruikers met vijf verschillende systemen aan de slag zijn. Met een koppeling kunnen veiligheidsmensen op een eenduidige manier aangestuurd worden. De komende jaren gaan we daarmee aan de slag. Beperkende factor is vaak het budget. Het is belangrijk om bij een investering als deze de kosten en voordelen langs elkaar te leggen.’

 

 

Momenteel is Twente die afweging ook aan het maken bij de vraag of er in de toekomst gewerkt gaat worden met PDA’s, zo geeft Hegeman aan. ‘Als er in de huidige situatie een toeschouwer een fakkel afsteekt, wordt er een print van gemaakt en moet ik een steward oproepen om de foto op te komen halen. Maar als je stewards uitrust met PDA’s kun je de foto’s ook rechtstreeks naar ze toe sturen. We hebben dit al getest in de praktijk en zijn erachter gekomen dat dit erg goed werkt. Het vergt alleen wel weer een stukje investering.’

 

 

 

 

Incidenten

 

 

Het innovatieve camerasysteem van FC Twente heeft er voor gezorgd dat het aantal incidenten is gereduceerd, constateert Hegeman.‘Je merkt dat mensen wel drie keer nadenken voor ze iets willen flikken. In het stadion gebeurt niet veel meer, knokpartijen vinden nog zelden plaats. De kans is reëel dat je in het stadion zelf gepakt wordt. Vroeger had je een wazig fotootje waar niemand iets mee kon, nu kun je iedereen haarscherp op beeld zetten. Maar dat het aantal incidenten afneemt ligt niet alleen aan de camera’s. Deze zijn slechts onderdeel van ons veiligheidssysteem.’

 

Hier gaat Wiedemeijer volledig in mee. ‘De techniek is een onderdeel van het proces. Het systeem is hartstikke mooi, maar slechts een klein onderdeel van het geheel. De camera’s zijn afgestemd op het proces. Daarmee krijg je pas klanttevredenheid. Het kan niet zo zijn dat het proces moet aangepast worden aan de techniek.’

 

 

Hegeman voegt toe dat de professionaliseringsslag die voetbalverenigingen hebben gemaakt  ook voor een belangrijk deel het gevoel van veiligheid heeft vergroot. ‘Tot 1998 werkten voetbalverenigingen uitsluitend met vrijwilligers. Toen ik in 2000 hier begon als coördinator evenementen facilitaire dienst was de toenmalige veiligheidscoördinator nog een vrijwilliger. In 2002 werd ik aangesteld als veiligheidscoördinator. Twente was toen een van de eerste verenigingen in Nederland die voor deze functie iemand in vaste dienst nam.’

 

 

Gastheerschap

 

 

FC Twente zit zeker niet stil. Zo werken stewards ook steeds professioneler. Zij krijgen allemaal een drieavondcursus aangeboden. Hegeman: ‘Daarin krijgen ze lessen over gastheerschap, safety, security en over hoe de organisatie van FC Twente in elkaar steekt. Deze cursus moeten ze verplicht volgen. Daarnaast zijn er een aantal vervolgcursussen waarin goed gastheerschap, fouilleren en omgang met (agressieve) supporters ter sprake komt. Deze zijn vrijblijvend, maar werknemers worden er wel op aangesproken als ze nooit een cursus volgen.’

 

‘Als je gastheerschap uitstraalt, krijg je daar ook van supporters veel voor terug, is onze ervaring. Buiten hebben we 55 verkeersregelaars rondlopen. We zijn onszelf ervan bewust dat dit de mensen zijn waar de supporter als eerste mee in aanraking komt. Die moeten dus goed geïnstrueerd worden en klanten op een vriendelijke manier benaderen. Zo niet, dan is de kans groter dat supporters door het lint gaan.’

 

Wiedemeijer: ‘Supporters die als klanten worden benaderd. Dat vond ik in eerste instantie verrassend maar tegelijkertijd ook heel goed. Supporters moeten goed onthaald worden en de camerasystemen kunnen een bijdrage leveren om dat in goede banen te leiden.’

 

 

Foto's  HLP

 

 

Niek Wiedemeijer, Jeroen Derksen en Martijn Hegeman in het Grolsche Veste.

 

De camerasystemen van FC Twente zorgen voor een overzichtelijke situatie.

 

Een gloednieuwe business lounge in het uitgebreide stadion.

 

Streamer

 

'Met techniek is heel veel mogelijk, maar je moet afwegen hoe ver je daar in wilt gaan'Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’