• Beveiliging TMT-branche vaak doorbroken<br />
07 juni 2006
07 jun 2006

Beveiliging TMT-branche vaak doorbroken

Steeds vaker ligt de beveiliging van Technologie-, Media- en Telecom (TMT) bedrijven onder vuur. Dat concludeert adviesorganisatie Deloitte uit een onderzoek onder 150 TMT organisaties binnen dertig landen, waaronder Nederland. De branche is volgens de onderzoekers steeds afhankelijk geworden van digitale informatie. Hierdoor zijn de ondernemingen kwetsbaarder geworden voor risico's als computervirussen en diefstal van intellectuele eigendomsrechten.

Iets meer dan 60% van ondervraagde Nederlandse TMT bedrijven heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een inbreuk op hun beveiliging. Meer dan 70% van deze incidenten leidde tot financiële verliezen. Ondanks deze cijfers denkt slechts 7% van de ondervraagden dat ze voldoende actie ondernemen om veiligheidsissues het hoofd te bieden.

De meeste beveiligingsactiviteiten binnen de branche zijn beperkt tot basiselementen, zoals firewalls en spamfilters. Voor meer geavanceerde bedreigingen is er niet voldoende aandacht. Phising, diefstal van gevoelige informatie door het versturen van e-mails met vervalste afzender, wordt bijvoorbeeld gezien als een grote bedreiging voor TMT organisaties. Slechts 18% van de ondervraagden heeft anti-phising technologie. Bij de Nederlandse bedrijven was het percentage hier zelfs 0%.

Verder blijkt dat TMT bedrijven vooral letten op virussen. De risico's van interne bedreigingen zoals fraude en wangedrag van medewerkers zijn echter net zo groot. Van alle ondervraagden die te maken hebben met een inbreuk op hun beveiliging, ging het in de helft van de gevallen om aanvallen van binnenuit. Bij de ondervraagde Nederlandse bedrijven ligt dit percentage op 46%. Bij 31% was er sprake van zowel een interne als een externe aanval op de veiligheid.

De geënquêteerden gaven 'insider fraude' en 'lekken van cliëntengegevens' aan als de twee grootste problemen van het afgelopen jaar. Het blijkt in de praktijk nog te vaak voor te komen dat kwaadwillenden zonder problemen vertrouwelijk informatie mee naar buiten kunnen nemen. Dat kan via een mailtje, maar bestanden kunnen ook worden meegenomen op een USB-stick.

De onderzoekers van Deloitte wijzen er op dat draagbare apparaten, zoals USB-sticks en MP3 spelers daarbij een bedreiging vormen. Volgens hen kan de grootste memory stick tegenwoordig 64 gigabyte aan informatie dragen, voldoende om enorme hoeveelheden aan vertrouwelijke informatie op te slaan. Conclusie van Deloitte is dan ook dat de meeste bedrijfsnetwerken relatief veilig zijn, maar dat belangrijke bedrijfsinformatie kwetsbaar blijft voor diefstal.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’