• Ziekenhuizen slachtoffer van incidenten
11 oktober 2010
11 okt 2010

Ziekenhuizen slachtoffer van incidenten

Bijna de helft van de ziekenhuizen in Nederland heeft maandelijks of vaker te maken met een incident. Hierbij gaat het om incidenten als diefstal, verbale agressie en fysieke agressie. Dit blijkt uit onderzoek van Securitas onder ruim 350 werknemers uit verschillende ziekenhuizen. 

Volgens Luuk Ferwerda, productmanager health care, zouden de uitkomsten voor ziekenhuizen aanleiding moeten zijn om maatregelen te nemen. 'Met name omdat je de gevolgen voor het personeel en de mensen die gebruik maken van het ziekenhuis niet moet onderschatten.’ Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan minimaal maandelijks te maken te hebben met een incident. Nog eens 42 procent zegt dat hun ziekenhuis meerdere keren per jaar te maken heeft met zaken als diefstal, verbale agressie, fysieke agressie, inbraken op ongeoorloofde afdelingen en seksuele intimidatie. De meeste incidenten vinden plaats op de spoedeisende hulp. Ferwerda: ‘Er blijkt veel verschil te zitten tussen de beveiliging van verschillende afdelingen. In 51 procent van de ziekenhuizen is de aanpak op de afdelingen niet gelijk. Meest beveiligde ruimte is de medicijnkamer, gevolgd door de spoedeisende hulp en de intensive care.’

Gedoogd

Volgens Ferwerda is het goed dat er een afdelingsspecifieke aanpak is, maar niet dat een deel van de ondervraagden aangeeft dat er op bepaalde afdelingen meer gedoogd wordt. ‘Wanneer een beveiligingsbeleid is opgesteld, moet dit ook strikt worden gevolgd. Dit kan met simpele maatregelen als het instellen van toegangscodes of -passen om een afdeling te betreden of het aanspreken van ongeautoriseerde personen op een afdeling. Opvallend is echter dat de intensive care niet hoger op de prioriteitenlijst staat. Hier liggen immers de meest kwetsbare personen in een ziekenhuis. Toch hoeft het personeel op deze afdeling slechts zelden een toegangspas te tonen.’

De ondervraagden zien de veiligheid van het personeel als belangrijkste beveiligingsrisico, gevolgd door de continuïteit van het ziekenhuis als organisatie en de veiligheid van patiënten. ‘Het personeel heeft in ziekenhuizen het meeste te maken met incidenten’, zegt Ferwerda. ‘Het is daarom logisch dat hier de prioriteit ligt. Toch moet de continuïteit van het ziekenhuis als organisatie niet worden onderschat. Wanneer een incident naar buiten komt, kan dit schadelijk zijn voor het imago en heeft het impact op het hele ziekenhuis. Het is daarom verstandig om incidenten vanuit een geïntegreerde beveiligingsaanpak te behandelen.’

Ferwerda durft niet te zeggen of het slechts gaat om het topje van de ijsberg of dat de meeste incidenten wel bekend zijn. ‘Maar ik vraag me hardop af of we alles weten. Het is mijns inziens een goede zaak om zaken te registreren. Met name om te kunnen zien wat de consequenties zijn van inbraak, agressie en intimidatie. Het is geen bewuste keuze om bepaalde zaken uit de media te houden, maar het is meer dat ook intern mensen denken: ‘Ach, het is niet interessant om te melden’. Bovendien zitten ziekenhuizen natuurlijk niet te wachten op negatieve publiciteit.’

Training

Een belangrijke rol bij het voorkomen van vervelende incidenten is weggelegd voor de beveiliging. ‘Vandaar dat we het belang van training van beveiligingsmedewerkers benadrukken. Op het moment dat je tijdig bepaalde dingen signaleert, heb je kans dat het niet escaleert. Dan kan een sluimerend incident de kop worden ingedrukt, door met mensen in gesprek te gaan. Met name als het om agressie gaat. Onze eigen mensen worden daarin getraind, maar het zou ook goed zijn als het ziekenhuispersoneel deze training zou krijgen.’

Willem-Jan Schampers

 

Foto: Securitas

Onderschrift: Een belangrijke rol bij het voorkomen van vervelende incidenten is weggelegd voor de beveiliging.

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’