• Binnenklimaat stadhuis slecht<br />
09 augustus 2011
09 aug 2011

Binnenklimaat stadhuis slecht

Elf jaar na de oplevering wacht het Moerdijks gemeentehuis in Zevenbergen een grote renovatie. Met name binnen moet er het een en ander gebeuren om het klimaat voor de werknemers zodanig aan te passen dat er prettig gewerkt kan worden.

Veel mensen die in het gemeentehuis werken, klagen al jaren over oogklachten en hebben regelmatig hoofdpijn. Ook zijn de verschillen in temperatuur te groot en wordt er fors geklaagd over te weinig privacy op de diverse grote open werkplekken. Dat er nu problemen zijn met het binnenklimaat is te wijten aan bezuinigingen tijdens de bouw. Het gemeentehuis zou destijds 41 miljoen gulden kosten, maar de gemeenteraad wilde niet meer dan 37 miljoen gulden uitgeven.  Om onder de 41 miljoen te blijven, werd beknibbeld op de verwarmings- en koelingsinstallatie. Om het gebouw te koelen wordt gebruik gemaakt van een koudeopslag installatie. Nu blijkt die installatie niet goed te functioneren. Dat kan er zelfs toe leiden dat de vergunning van de provincie die nodig is om dit systeem te mogen gebruiken, wordt ingetrokken.

De kantoren in het gemeentehuis worden verwarmd door klimaatplafonds. Ook dat systeem werkt niet goed. In de winter kost het vooral na een weekend de nodige moeite om een behaaglijke temperatuur te halen. Adviesbureau Halmos heeft inmiddels een quick scan uitgevoerd en de knelpunten blootgelegd. Er zijn al maatregelen genomen om het binnenklimaat te verbeteren. Het Moerdijkse gemeentehuis heeft verder nog te kampen met daklekkages en een loslatende tegelvloer, die waarschijnlijk in zijn geheel vervangen moet worden.