• Blussen niet meer eerste doel brandweer
28 juli 2010
28 jul 2010

Blussen niet meer eerste doel brandweer

De brandweer moet minder gericht zijn op het blussen van branden en branden vaker gecontroleerd laten uitwoeden.

Het voorkomen van gevaar voor mens en milieu heeft de eerste prioriteit, het bedwingen van het vuur is van later zorg. Dat is de beleidslijn die de Nederlandse Vereniging van Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) aan brandweerkorpsen gaat overbrengen. Volgens de NVBR kost het moeite om met name de leden van de vrijwillige korpsen (85 procent van de sterkte) ervan te doordringen.

Doel is risico's af te wegen. Wanneer er geen mensenlevens in het geding zijn, is het vaak beter een brand gecontroleerd te laten uitwoeden. Dat is beter voor het milieu, want doordat het vuur heter is verbranden schadelijke stoffen sneller. Zo komt minder roet in de lucht, en minder vervuild bluswater in het oppervlaktewater terecht.

,,We zijn druk bezig om te laten doordringen dat de brandweer niet altijd meer branden blust. Dat beklijft helaas heel langzaam bij zowel brandweerlieden als bij het publiek'', zegt Dennis van Zanten, plaatsvervangend commandant van de brandweer in Tilburg en binnen de NVBR belast met de landelijke aanpak van de brandbestrijding. Volgens Van Zanten botst het omscholingsbeleid met de opleiding van brandweerlieden, die van oudsher hebben geleerd dat elke brand uit moet. ,,We hebben zelfs nieuw lesmateriaal voor de brandweeracademie laten vervaardigen, waarin een andere aanpak centraal staat. Een brandweerman wil nu eenmaal graag blussen.''

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het nieuwe beleid ,,een spanningsveld met verzekeraars geeft''. Het verbond spreekt binnenkort met de brandweer over deze aanpak. ,,Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de schadelast voor burgers en bedrijven ten gevolge van een andere werkwijze niet toeneemt'', aldus de verzekeraars.

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’