• Brabantse beveiliging verbetert met sprongen: Jonguh!
17 oktober 2011
17 okt 2011

Brabantse beveiliging verbetert met sprongen: Jonguh!

Het verhogen van het gevoel van veiligheid. Dat is de centrale gedachte achter het project voor collectieve camerabeveiliging van drie bedrijventerreinen in Helmond. Wanneer alles volgens wens verloopt, gaat eind deze maand de eerste schop in de grond voor de aanleg van een ultramodern beveiligingssysteem. Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB) komt als eerste aan de beurt. ‘Dat is ons visitekaartje. Zo zou je willen dat het overal ging.’

Frits Rutten is parkmanager bij de Stichting Bedrijventerrein Helmond. Die is voortgekomen uit het bedrijfsleven, eigenlijk uit de drie moederverenigingen op de bedrijventerreinen Groot Schooten, Hoogeind en Zuidoost Brabant. Die drie verenigingen gaan op termijn samen in één overkoepelende Stichting Bedrijventerreinen Helmond. ‘Wij organiseren niets, wanneer er geen vraag naar is vanuit de ondernemers’, stelt Rutten. Een in 2009 gehouden enquête bracht aan het licht dat onder die ondernemers sprake was van een groeiend gevoel van onveiligheid. ‘Daarnaast zijn er door de jaren heen de nodige incidenten geweest, van brand tot braak’, weet Rutten. ‘Het werd tijd om samen de veiligheid van de bedrijventerreinen te gaan verbeteren.’ Een aanbesteding leverde het Helmondse bedrijf Kuijpers Beveiligingsinstallaties als partner op. ‘Dat geeft wel een bepaalde binding, een lokale speler’, beseft de parkmanager. Kuijpers ging aan de slag met het opstellen van een camerabeveiligingsplan.

Collectiviteit
Samenwerking was voor dat plan een vereiste. Rutten: ‘We moesten samen daadkrachtig zijn en verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig zien we nu op Bedrijventerrein Zuidoost Brabant dat er echt sprake is van collectiviteit. Daar hebben zich 36 van de 42 bedrijven aangemeld. Dat zijn allemaal grootschalige bedrijven. Met een dekking van ongeveer 90 procent zijn we zeer tevreden, al zou het natuurlijk mooi zijn als ook die laatste paar bedrijven zich aansluiten. Maar alles gebeurt op basis van vrijwilligheid. We willen en kunnen niets verplichten.’ Er is bewust voor gekozen om het project op BZOB te laten starten. ‘Daar was snel draagvlak en de bedrijven zijn daar ook redelijk homogeen van aard.’ Volgens planning moet eind deze maand worden begonnen met de aanleg van het beveilingssysteem. Voor volgend jaar staat dan het bedrijventerrein Groot Schooten op de rol, gevolgd door bedrijventerrein Hoogeind. Dat laatste bedrijventerrein zal in deelgebieden worden aangepakt, vertelt Rutten. ‘Met name bij de Iduna-terreinen op Hoogeind moet nog het nodige gebeuren. Daar moet de verlichting worden aangepast, omdat het anders te donker is voor goede cameraregistratie.’ Wanneer het hele traject volgens planning verloopt moeten in 2013 alledrie de terreinen van de collectieve camerabeveiliging zijn voorzien. Rutten beseft dat zorgvuldig te werk moet worden gegaan maar is eigenlijk van mening dat het gehele traject behoorlijk lang duurt. ‘Dat heeft ook te maken met de diversiteit van de deelnemende partijen. Zo gaan we het systeem ondermeer aansluiten op het lokale glasvezelnetwerk.’ De parkmanager denkt dat voor de beide andere terreinen straks lering kan worden getrokken uit de ervaringen die nu bij BZOB worden opgedaan. ‘We bieden maatwerk per terrein maar 90 procent van de problematiek is toch hetzelfde. BZOB is wel ons visitekaartje. Zo zou je willen dat het overal ging’, klinkt het enthousiast. Rutten hoopt dat vervolgtraject op de andere bedrijventerreinen versneld kan worden afgewerkt. ‘Dan zijn de kinderziektes eruit.’

Virtuele poortwachters
De Helmondse bedrijventerreinen worden door Kuijpers voorzien van strategisch geplaatste camera’s, die zorgen voor virtuele surveillance tijdens risico-uren. De toegangswegen worden daarnaast bewaakt door zogenaamde virtuele poortwachters. Dit zijn intelligente camera’s, die onder andere de kentekens van alle in- en uitrijdende auto’s registreren. Daarmee haakt men aan bij een systeem dat in de regio al breder wordt gebruikt, ondermeer op snelwegen. ‘De techniek staat niet stil. De camera’s waar we het in 2009 over hadden zijn alweer vervangen door andere. We starten met de meest moderne apparatuur die nu verkrijgbaar is.’ De parkmanager meldt dat de camera’s nadrukkelijk zichtbaar zullen zijn. ‘Zo gaat er ook een stuk preventie van uit.’ De deelnemende bedrijven onderkennen het belang van de beveiliging en nemen de mogelijke inbreuk op de privacy van medewerkers voor lief. ‘Helmond scoort goed qua ondernemersklimaat’, weet Rutten. ‘Door een project als dit kunnen we dat ook in de toekomst blijven doen.’ De beelden die de beveiligingscamera’s vastleggen komen binnen bij de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) van Criminee! in Eindhoven. Die organisatie is ontstaan vanuit een onderzoek van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant. ‘We hebben bewust voor deze vorm van publiek-private samenwerking gekozen’, vertelt de Helmondse parkmanager. ‘Politie en brandweer zullen straks alleen nog maar op gecertificeerde meldingen afgaan en de RTR staat onder regie van de politie. Beelden worden er snel geverifieerd en doorgegeven.’ De opvolging van nachtelijke meldingen gebeurt eveneens razendsnel. De exploitatie van de collectieve camerabeveiliging wordt voor vijf jaar aangegaan. Het kostenplaatje dat met het totale project gemoeid is ligt rond de 2,5 miljoen euro. ‘Daarvan hoesten de ondernemers 75 procent op. De resterende 25 procent komt van de gemeente. Die moest ook mee. Je praat immers ook over private domeinen vanuit de openbare ruimte.’ De bijdragen die bedrijven voor de beveiliging betalen zijn afhankelijk van hun grootte, behalve op BZOB.

Trots
Hoewel de aanpak van het eerste bedrijventerrein nog moet beginnen, is Rutten toch trots op wat er in Helmond bereikt is. ‘Dit is een toegevoegde waarde, zal het ook aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich hier te vestigen.’ De gezamenlijke aanpak werpt ook al zijn vruchten af. ‘Door de inspanningen die geleverd zijn, is het aantal incidenten op de terreinen afgenomen. Wanneer de collectieve beveiliging straks daadwerkelijk draait, zal dat nog verder naar beneden moeten. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat het gevoel van veiligheid fors omhoog is gegaan. Dat is niet altijd in harde cijfers uit te drukken maar in dit geval zeker zo belangrijk.’
Ton de KortMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’