• Branche neemt diefstal bouwplaats serieus
09 januari 2007
09 jan 2007

Branche neemt diefstal bouwplaats serieus

Chapeau: Bouwend Nederland en Neprom hekelen beschuldigingen VEH


Branchevereniging Bouwend Nederland en Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, hebben verbolgen gereageerd op de beschuldiging van de Vereniging Eigen Huis dat diefstal op de bouwplaats wordt doorberekend aan de koper. 'Pertinente onzin. De bouwsector draait voor een groot deel zelf op voor de kosten', aldus Jan Fokkema, directeur van Neprom.

Vereniging Eigen Huis (VEH) beschuldigde onlangs de bouwsector ervan te weinig te doen om diefstal van bouwplaatsen te voorkomen. Aannemers zouden volgens VEH de schade door diefstal verhalen op de verzekering om de gestolen goederen vervolgens met korting weer in te kopen. Bovendien zouden de extra kosten die door de diefstal gemaakt worden, aan de klant worden doorberekend. 'Zodoende kunnen bouwers twee keer de winstmarge incasseren', aldus VEH.

Volgens Bouwend Nederland klopt er maar weinig van het verhaal van VEH. 'Het is onzin dat de bouwsector niets zou doen aan diefstal van bouwplaatsen omdat ze er zelf beter van zou worden, zegt Hubert Heutink, woordvoerder van Bouwend Nederland. 'De bouwsector doet de laatste jaren juist zeer veel om diefstal te voorkomen. Er is onder meer in samenwerking met Justitie het project Criminaliteitspreventie gestart om de problematiek rond diefstal adequaat aan te pakken', aldus Heutink.

Diefstal van bouwplaatsen speelt in de volle breedte van de bouw, ook in infrastructurele projecten. Bovendien worden dieven steeds brutaler en inventiever. Enkele jaren geleden hadden dieven vooral interesse in bijvoorbeeld cv-ketels. Daarna verschoof hun aandacht naar de zware materialen, zoals shovels. De laatste tijd hebben dieven het vooral gemunt op metalen zoals koper. 'Het is aan de bouwsector om telkens op deze veranderingen in te springen en dat gebeurt veelvuldig.'

Heutink stelt dat de bouwwereld de laatste jaren steeds meer aandacht heeft voor diefstalpreventie. 'Door extra beveiliging van bouwterreinen is het aantal diefstallen het afgelopen jaar met 20 procent afgenomen. Bovendien worden de extra kosten door diefstal helemaal niet doorbelast aan de koper, zoals door de VEH werd gesuggereerd. Sterker nog, de extra kosten die gemaakt worden door diefstal komen geheel op het bordje van de bouwer. Ook de kosten die ontstaan door vertraging van het bouwproces', stelt Heutink.

Wel is het zo dat de maatregelen die de bouwsector neemt om diefstal te voorkomen, worden doorberekend in de prijs. 'Een bouwondernemer zal de mogelijke risico's doorberekenen, net als elke ondernemer. Maar een aannemer zal zich daarbij terdege bewust zijn dat hij concurrerende prijzen moet hanteren om te voorkomen dat hij zich uit de markt prijst.'

Ook Neprom heeft zich gestoord aan de insinuerende toon van VEH. 'De VEH suggereert bijna dat de bouwsector aan heling doet. Ze wijzen met de beschuldigende vinger, maar hebben eigenlijk helemaal geen bewijzen. Het verhaal is flinterdun en misleidend', aldus Neprom-directeur Fokkema. Het stoort Fokkema dat hij de beschuldigingen via de de pers moesten vernemen. 'We zitten regelmatig met de VEH rond de tafel, vandaar dat ik het vreemd vind dat ze ons niet eerst benaderd hebben.'Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’