• Brandzekerheid in de praktijk
03 juni 2015
03 jun 2015

De kans is niet groot dat uw organisatie door een brand ernstige schade oploopt, maar indien het gebeurt zijn de gevolgen vaak wel groot. Letselschade, imagoschade, milieuschade, kapitaalverlies en aantasting van de bedrijfscontinuïteit komen vaak voor na een brand.

Brandzekerheid in de praktijk

De kans is niet groot dat uw organisatie door een brand ernstige schade oploopt, maar indien het gebeurt zijn de gevolgen vaak wel groot. Letselschade, imagoschade, milieuschade, kapitaalverlies en aantasting van de bedrijfscontinuïteit komen vaak voor na een brand.

Om de risico’s op branduitbreiding te verkleinen en het vluchten en bestrijden van branden zo veilig mogelijk te maken, stelt het Nederlands Bouwbesluit minimale eisen. U bent wettelijk verplicht zich daaraan te houden. Daarnaast zijn er mogelijk extra eisen vanwege uw activiteiten en heeft u een zorgplicht richting uw medewerkers en bezoekers.

Verder verzekert u zich tegen de resterende risico’s en de gevolgen hiervan: een verzekering waarvan u verwacht dat deze financiële dekking biedt tegen de gevolgen van een brand en de aansprakelijkheden die daarbij horen.

Hoe zeker weet u dat uw gebouw aan de eisen voldoet als er een brand uitbreekt? Welke beperkende clausules staan er in de polis waarvan u het effect niet kent? Kortweg, hoe zeker bent u in het geval van een brand?

Brandzekerheid is een optimale afstemming tussen de brandveiligheid in uw gebouw en de verzekering die u in relatie tot uw gebouw afsluit. Hiermee realiseert u een hoge mate van brandveiligheid en juridische zekerheid voor u, uw organisatie en uw medewerkers.

De voornaamste doelen zijn:


o Borgen van organisatie-continuïteit 

o Beperken en voorkomen van onvolledige verzekeringsdekking 

o Voorkomen van discussies met de overheid 

o Betere afstemming van risico’s en premies tussen verzekeraars en verzekerden

o Aantoonbaar genomen verantwoordelijkheid 

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’