• Breaam
22 september 2011
22 sept 2011

Breaam

 

 

Chapeau: Breeam-NL Bestaande Bouw en Gebruik interessant instrument voor fm’ers

Kop: Meer dan alleen een milieukeurmerk

De echte duurzaamheid van een gebouw hangt niet alleen af van fysieke kenmerken, maar ook van de manier waarop het wordt beheerd en hoe de eindgebruiker er mee omgaat. De gebouwbeheerder heeft daarom zicht nodig in hoe zijn gebouw presteert. Dit kan met behulp van het nieuwe instrument Breeam-NL Bestaande Bouw en Gebruik. Verschillende partijen maken hier al succesvol gebruik van. 

De Dutch Green Building Council (DGBC) reikte onlangs tijdens de kick-off van de Dutch Green Building Week (ICDubo Rotterdam) de eerste Breeam-NL Bestaande Bouw en Gebruik certificaten uit aan ANWB, SER, ING Real Estate, DWA en Kennedy Wilson/ Bank of Ireland Private Banking. De certificaten werden overhandigd door Jaap Gillis, bestuursvoorzitter van de DGBC en COO Redevco.

Sinds Breeam-NL Bestaande Bouw en Gebruik in juni 2011 op vastgoedbeurs Provada officieel werd gelanceerd, kan het op warme belangstelling rekenen, aldus DGBC. ‘De behoefte aan een ‘all-in’ duurzaamheidskeurmerk voor bestaande gebouwen wordt sterk gevoeld bij de vastgoedeigenaren en -beheerders van Nederland. Omdat dit tweede keurmerk van DGBC niet alleen het gebouw zelf beoordeelt, maar ook het beheer en gebruik ervan, is het extra relevant voor gebouwbeheerders’, aldus Jaap Gillis.

Omgeving

Verschillende partijen kunnen dit beeld bevestigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Yvette Quak van het facilitair bedrijf van de SER is zeer tevreden met de toekenning van het nieuwe Breeam-NL certificaat. ‘Het maakt gebruik van een kwalitatieve weging in negen categorieën. Daarmee is het meer dan alleen een milieukeurmerk en dat juich ik toe. Duurzaamheid is immers meer dan alleen milieu; het gaat ook om de gebruikers van het gebouw, efficiënt beheer en respect voor de omgeving. De SER ziet het certificaat als een aanmoediging zijn inspanningen voor duurzaam beheer voort te zetten. We hopen dat het certificaat andere beheerders van bestaande gebouwen zal stimuleren het gebruik en beheer steeds verder te verduurzamen opdat huidige en toekomstige gebruikers er steeds met veel plezier werken en verblijven.’

Een andere organisatie die wel vaart bij het nieuwe certificaat is de ANWB. Paul Bonnema, manager technisch beheer: ‘De ANWB heeft in haar visie opgenomen dat zij als maatschappelijke organisatie relevant wil zijn en daartoe mee wil gaan in huidige ontwikkelingen. De stimulering van duurzaamheid is zo’n ontwikkeling. Dit geldt niet alleen voor onze producten maar ook voor onze gebouwen. Het Breeam-NL certificaat is een uitstekende tool om gestructureerd vast te stellen hoe onze gebouwen en het gebruik daarvan presteren op dit gebied en wegen te vinden deze prestaties te verbeteren. Daarmee willen we uitstralen dat we duurzaamheid serieus nemen, voor haarzelf maar ook voor haar leden.’

Kennedy Wilson/ Bank of Ireland Private Banking is eigenaar van het Marktplein-gebouw (Bijlmerplein) in Amsterdam Zuid-Oost.  Asset manager Michael Pettibone erkent de noodzaak om de impact van vastgoed op het milieu te begrijpen en verbeteren. ‘We zijn blij om een toegenomen focus op duurzaamheid en milieu-aangelegenheden te zien, wanneer gaat om de ontwikkeling van nieuwe gebouwen in de hele wereld, maar we moeten niet vergeten dat het grootste deel van de gebouwen in de wereld er al staat en in gebruik is. Deze certificering is de eerste stap om te begrijpen welke invloed ons gebouw heeft op het milieu en welke maatregelen genomen kunnen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.’

Nullijn


Met Breaam-NL Bestaande Bouw en Gebruik kan de duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw worden bepaald en daarna steeds verder bijgesteld. De eigenaar, beheerder of gebruiker stelt via een zelf-assessment een nullijn en begint een verduurzamingsproces. Vervolgens blijft hij dit jaarlijks monitoren met nieuwe assessments. Er wordt gekeken naar drie deelgebieden: asset, beheer en gebruik. ‘Asset’ is het gebouw zelf. De exploitatie ervan valt onder ‘beheer’ en de manier waarop de gebouwgebruikers hun activiteiten in het gebouw managen, wordt beoordeeld onder ‘gebruik’. Jaap Gillis: ‘Hoe duurzaam je pand is, heeft invloed op de identiteit van het gebouw en op die van je hele bedrijf. De financiële voordelen zitten vooral in de toegenomen waardering van je pand in de ogen van huurders, medewerkers, commerciële relaties, enzovoorts. Bij hen staat duurzaamheid namelijk gewoon op het wensenlijstje dat ze je presenteren.’

Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur DWA vindt het zelfs niet meer dan logisch om mee te doen met dit keurmerk. Het gebouw van DWA, de Thermo-Staete in Bodegraven heeft de afgelopen jaren veelvuldig in de schijnwerpers gestaan vanwege het duurzame karakter. ‘Het is goed om te ervaren hoe de methodiek werkt en zelf ervaring op te doen om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren bij de waardering van hun eigen vastgoed. Breeam-NL Bestaande Bouw en Gebruik is een belangrijk instrument omdat het meerdere aspecten integraal afweegt en behalve het gebouw ook het beheer en gebruik ervan meetellen in de score.’


Het WTC Amsterdam fungeert voor het ING Dutch Office Fund als proeftuin voor nieuwe duurzaamheidinitiatieven. ING zetelt in Toren E van het WTC. Anne de Jong, portfolio manager, stelt dat duurzaamheid een logisch gevolg is van ‘onze beleggingsstrategie gericht op hoogwaardige kantoorgebouwen op de beste locaties. We zullen de komende jaren doorgaan met het verder verduurzamen van de portefeuille. Uiteraard maken we de behaalde resultaten graag zichtbaar, om ze verder te kunnen verbeteren. Een meetlat als Breaam-NL Bestaande Bouw en Gebruik is zeer bruikbaar juist ook omdat het alle aspecten van duurzaamheid meeneemt in de beoordeling. We zijn natuurlijk heel erg trots dat ons WTC team hier zowel goede verhuur- als duurzaamheidresultaten behaalt.’

 

Kader

 

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid. Een partij als  Facilicom werd al in een vroegtijdig stadium participant van DGBC. DCBG biedt voor de facilitair dienstverlener een podium om zijn kennis over ‘duurzame gebouwen' te delen.

 Foto 1: DGBC

Onderschrift: Yvette Quak, werkzaam bij het facilitair bedrijf van SER, neemt het certificaat in ontvangst.

Foto 2: ANWB

Onderschrift:  Het Breeam-NL certificaat is voor ANWB een tool om gestructureerd vast te stellen hoe zijn gebouwen presteren.