• Breda versus leegstand kantoren (Repo)
11 mei 2006
11 mei 2006

Breda versus leegstand kantoren (Repo)

Naar aanleiding van rapport Sicio en ervaringen uit de praktijk in de gemeente Breda reportage over nieuwe toekomst voor leegstaande panden.  Rapport: stimuleren hergebruik vastgoed (actueel)

Het maatschappelijk Topinstituut voor de steden NICIS (Netherlands Institute for City Innovation Studies) organiseert donderdag 18 mei, om 13.30 uur, samen met het Kennisprogramma Stedelijke economie het kennisatelier 'Ongewenst leeg, wat nu? Hergebruik van leegstaand commercieel vastgoed'. In het (leegstaande) voormalig kantoor van de Raad van Arbeid, Scherpenstraat 100, in Rotterdam worden de verschillende oplossingen belicht die gemeenten ter beschikking staan om langdurige leegstand van bedrijfsruimtes tegen te gaan. Tevens presenteert Decisio het rapport 'Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed'.

Gemeenten hebben te kampen met de negatieve gevolgen van langdurig leegstaande bedrijfsruimten en kantoorpanden. Daarbij valt te denken aan een verslechtering van het imago van de stad, verloedering en sociale onveiligheid. Om hergebruik en herbestemming van deze panden te stimuleren staan gemeenten diverse instrumenten ter beschikking. Dat blijkt uit onderzoek van Decisio, uitgevoerd in opdracht van NICIS en de vier grote steden (G4).

Tijdens dit kennisatelier komen deze instrumenten aan de orde. Ook worden enkele succesvolle praktijkvoorbeelden belicht. Daarbij valt te denken aan de locatie van dit Kennisatelier, het voormalige pand van de Raad van Arbeid, of de aanpak in de gemeente Breda.

Bovendien zijn er bijdragen van de TU Delft, het ministerie van VROM en Taminau Business Service. Het volledige programma is als bijlage meegestuurd en het rapport 'Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed' is onder embargo beschikbaar.

Het kennisatelier vindt plaats in het leegstaand voormalige kantoorpand van de Raad van Arbeid. In 2004 kocht Vestia Rotterdam Noord het pand met het doel er een woonlocatie voor jongeren van te maken. Deze herbestemming moet eind 2006 worden gerealiseerd. Het voormalige kantoor van de Raad van Arbeid ligt aan de Scherpenstraat 100 (3039 NP) te Rotterdam. Aanmelden voor dit kennisatelier kan telefonisch bij Patrick Harms (070) 344 05 14 of Astrid Dijkman 070 344 90 61

NICIS (Netherlands Insitute for City Innovation Studies) is het Maatschappelijk Topinstituut voor de steden en versterkt de economische en sociale kracht van steden met vraaggerichte kennis.

NICIS verbindt wetenschap en praktijk vanuit één organisatie waarbinnen onderzoek, toepassing, verspreiding én evaluatie plaatsvindt. NICIS vergroot kennis middels nieuw onderzoek en maakt bestaande kennis beter toegankelijk en toepasbaar. Het Topinstituut wordt ondersteund door 8 departementen, de 31 grote steden (G4 en G27), de provincie Zuid-Holland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

/////////////

Noot voor de redactie / niet voor publicatie: Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Harms, telefoon (070) 344 05 14 of Astrid Dijkman (070) 344 90 61 of via info@nicis.nl

Programma

'Ongewenst leeg, wat nu? Hergebruik van leegstaand commercieel vastgoed'

Datum: 18 mei 2006 van 13:30 tot 17:00 uur Locatie: Leegstaand voormalig kantoor Raad van Arbeid, Schepenstraat 100, 3039 NP Rotterdam

12:30-13:30

Inloop met lunch

13:30-13:35

Welkom

13:35-14:00

Stimuleren hergebruik en herbestemming langdurig leegstaand commercieel vastgoed.

Marina Schuit, Decisio

Resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door Decisio in opdracht van het Stedelijk Innovatieprogramma.

14:00-14:30

De inzet van industrieel, flexibel en demontabel bouwen.

Tjitske de Haas, coördinator binnen cluster Bouwkwaliteit, DG Wonen, VROM

Wat heeft het demonstratieprogramma IFD-bouwen opgeleverd? Hoe verder met IFD-bouwen en wat kan IFD-bouwen betekenen voor de transformatie van kantoren naar woningen?

14:30-15:00

Kennis- en instrumentontwikkeling aan de TU-Delft.

Theo van der Voordt, TU Delft, Real Estate & Housing De herbestemmingswijzer en andere nuttige instrumenten voor de praktijk van herbestemming.

15:00-15:30

Pauze

15:30-16:00

Een nieuw leven voor het voormalige kantoor van de Raad van Arbeid te Rotterdam.

Sylvia Lisapaly-de Winkel, projectontwikkelaar bij Estrade projecten

De visie en aanpak van Estrade / Vestia

16:00-16:30

Van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie.

Ruud Schoenaker, Economische Zaken Gemeente Breda Een nieuwe vorm van beleid vraagt om een nieuwe aanpak. Ervaringen uit de praktijk in de gemeente Breda.

16:30-17:00

Een ander concept als oplossing.

Jan Taminiau, directeur Taminau Business Service Leegstaande kantoren weer in gebruik door het betrekken van potentiële huurders bij herindeling, gebouwbeheer en facilitaire diensten voor te vestigen bedrijven.

NB

Elk programma-onderdeel bestaat uit een korte presentatie van circa 20 minuten, waarna er ruimte is voor interactie met de aanwezigen in de zaal. De middag wordt geleid door Marina Schuit van Decisio.

17:00-18:00     Informeel napraten met een drankje

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.

(c) ANP 2006 alle rechten voorbehouden