• Brede scholen groeimarkt voor FM <br />
01 september 2006
01 sept 2006

Brede scholen groeimarkt voor FM

Chapeau: 'Concierge met professionele kennis van facilitair manager'

De brede school rukt op en dat is facilitaire dienstverleners niet ontgaan. Gebouwen waar het basisonderwijs, kinderopvang, maar ook de sportclub en de bibliotheek onderdak hebben, vragen om een goede beheerder die oog heeft voor zaken als onderhoud en schoonmaak. Facilitaire ondernemers zoals ISS Facility Services duiken op deze groeiende markt en bieden totaaloplossingen aan. Schoolbestuur en partners hoeven dan niet meer na te denken over het beheer en onderhoud van het multifunctionele gebouw.

Waren er vijf jaar minder dan vierhonderd brede scholen, nu zijn dat er in Nederland al meer dan zeshonderd. Facilitair dienstverleners is deze ontwikkeling niet ontgaan. Deze ondernemers springen dan ook op deze nieuwe markt in. Eén van de faciltaire dienstverleners die op dit concept zijn ingesprongen is ISS Facility Services. National Accountmanager Ton Kersten van deze onderneming legt uit dat voor deze scholen het uitgangspunt is dat het beheer en de exploitatie wordt overgenomen. Hierdoor kan de school zich richten op haar basistaak, namelijk het onderwijs. Kersten: 'Wij zetten bij de school personen neer die de rol hebben van een conciërge, maar met de professionele kennis van een facilitair manager'. Het kan dan gaan om allerhande diensten, zoals receptiediensten, schoonmaak, technisch beheer en onderhoud. 'Wij nemen deze zorg van de besturen weg. Wij doen waar wij goed in zijn en het bestuur kan zich volledig focussen op de ontwikkeling van het kind. Het is een win-win-situatie.'

Het is de moeite waard ernaar te streven dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de faciliteiten in de brede school. Kersten geeft een voorbeeld: 'Heel veel gemeenten hebben een tekort aan sportfaciliteiten. Bij de faciliteiten van een brede school kun je de kosten omlaag brengen door efficiënt te exploiteren'. Concurrent Facilicom laat weten eveneens aan de weg te timmeren. Woordvoerder Christiaan Koolmees: 'Wij bieden totaaloplossingen voor allerlei gebouwen, dus ook voor brede scholen.'

In Alkmaar staan twee brede scholen. Een derde is inmiddels in aanbouw. Petra Buwalda is hoofd Onderwijs van deze gemeente. Zij spreekt liever van multifunctionele gebouwen: 'Wij combineren behalve onderwijs en kinderopvang ook woonzorg.' Als voorbeeld hiervan noemt Buwalda een project waarbij senioren zelfstandig wonen boven een brede school in combinatie met een woonproject voor mensen met een verstandelijke beperking die daar onder begeleiding wonen.

Buwalda is het niet ontgaan dat facilitaire bedrijven maar al te graag hun diensten aanbieden. 'In de loop der tijd zijn dit soort aanbiedingen wel voorbij gekomen, maar we hebben uiteindelijk niet voor deze aanpak gekozen. We zijn van mening dat het onderhoud van de multifunctionele gebouwen maatwerk is. Ons gevoel is dat een aanbieder van dit soort diensten alleen standaardwerk kan leveren en dat is niet wat wij zoeken.' Voor de multifunctionele gebouwen in de stad is er een servicepunt welzijn & cultuur in het leven geroepen. Ronald van Schoorl is van deze stichting bedrijfsleider. 'De stichting is begin dit jaar in het leven geroepen en heeft als kernfunctie de multi functionele accommodatie te beheren, faciliteren en exploiteren. Wij hebben daarvoor een beheerconcept ontwikkelt', zo licht Van Schoorl toe.

De bedrijfsleider laat weten dat het servicepunt druk bezig is om te kijken hoe het beheer van de acht verschillende locaties optimaler kan. 'Alleen het deel dat door externe commerciële partijen moet worden gedaan, wordt door ons uitbesteed. Denk hierbij aan alarmering, schoonmaak en technische controle. Hiervoor willen wij een aantal leveranciers uitnodigen om middels raamcontracten efficiëntie en effectiviteit voor ons en dus de klant te bewerkstelligen.' Dat commerciele partijen interesse tonen in het gehele beheer van de brede scholen is hem niet onbekend: 'We zijn benaderd, maar kijken nog in hoeverre wij er daadwerkelijk iets mee kunnen. In de praktijk hebben we al een hoop zaken gecentraliseerd, zoals bijvoorbeeld de beveiliging. Er is sprake van één alarmsysteem.' Het is volgens de bedrijfsleider dan ook niet ondenkbaar dat in de toekomst voor de acht gebouwen één commerciele dienstverlener meerdere taken voor zijn rekening neemt.

Olivier van Bekkum

Foto: Brede School Assen

Onderschrift 1: De groei van brede scholen betekent een nieuwe markt voor facilitaire dienstverleners.

Onderschrift 2: Muziekles kan ook ondersteund worden door een muziekvereniging, die 's avonds gebruikt maakt van het schoolgebouw.

Onderschrift 3: Kinderopvang stelt andere eisen aan een pand.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’