• Breedbandbeleid goed
05 december 2005
05 dec 2005

Breedbandbeleid goed

Het huidige beleid in Nederland draagt ertoe bij dat er geen marktgebreken zijn die bedrijven belemmeren te investeren in breedband. Er is dan ook geen reden om het beleid op dit terrein te intensiveren. De bestaande concurrentie stimuleert de telecombedrijven voldoende. De regulering door de toezichthouder, OPTA, is voldoende om marktmacht op de breedbandmarkten aan te pakken. Dat geldt met name waar het gaat om de toegang tot het aansluitnetwerk. Het zal ook in de toekomst noodzakelijk blijven dat de overheid en OPTA de markten op de voet volgen, zodat zij direct en effectief kunnen ingrijpen als zich ongewenste ontwikkelingen voordoen.
Tot deze conclusies komt het Centraal Planbureau (CPB) in het ‘Document do market failures hamper the perspectives of broadband’. Het onderzoek werd verricht op verzoek van het ministerie van Economische Zaken als een bijdrage aan de beleidsontwikkeling rond breedband. Nederland loopt internationaal voorop met breedbandaansluitingen. Bovendien stijgt het gebruik snel door flinke prijsdalingen. Het CPB constateert dat de meeste markten rond de breedbandsnelwegen goed functioneren. Er is echter een duidelijke uitzondering en dat is de KPN. Zo zou het aansluitnetwerk van de KPN naar de eindgebruikers te gering zijn zonder regulering. Dit is voor de OPTA voldoende reden deze markt met toekomstgaranties en maximale toegangsprijzen voor andere bedrijven te reguleren. Op deze wijze blijven er voldoende prikkels om te investeren.Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’