• Camera's in verloskamer?<br />
06 april 2010
06 apr 2010

Camera's in verloskamer?

Gynaecologen van het academische ziekenhuis in Groningen willen camera's in verloskamers ophangen om bevallingen en het handelen van medische teams te filmen. Alleen het behandelende team mag de beelden terugkijken. Daarmee kunnen de medici hun functioneren bij zware bevallingen evalueren en verbeteren. 'Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de beelden tijdens colleges worden vertoond', benadrukte hoogleraar Paul van den Berg van het UMCG. Juridisch gezien is het ophangen van camera's niet zo eenvoudig.  Zo moeten de vrouwen en het personeel toestemming geven dat ze worden gefilmd. Na de evaluatie dient de video direct te worden vernietigd. Ook moet worden vastgelegd wie verantwoordelijk is. Vooral in acute situaties, bijvoorbeeld wanneer een vrouw ineens veel bloed verliest of dat het kind er niet uit komt, valt er veel te winnen. Daarbij is het sterftecijfer van baby's in Nederland relatief hoog. Met de camerabeelden kan het aantal sterfgevallen omlaag worden gebracht, omdat de medici leren van wat goed en fout gaat. Camera's in ziekenhuizen zijn niet nieuw. Op afdelingen spoedeisende hulp hebben video-evaluaties zich al bewezen.De gynaecologen uit Groningen onderzoeken hoe onder anderen aanstaande ouders en de leiding van het ziekenhuis hier tegenover staan.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’