• Commentaar Trendrapportage <br />
11 november 2008
11 nov 2008

Commentaar Trendrapportage

'Meten is weten', is een gevleugelde uitspraak in de facilitaire sector. Voor facilitair managers die voortdurend op zoek zijn naar wegen om de dienstverlening van hun organisatie te verbeteren en de efficiency op te voeren, zijn instrumenten als benchmarks eenvoudigweg onmisbaar.

Een van de mogelijke doelstellingen van een benchmark is het vergelijken van de eigen processen en prestaties met die van  andere organisaties. Met zijn jaarlijkse Trendrapportage Facilitaire Kengetallen Gemeenten levert Capgemini een  bijdrage aan het inzichtelijk maken van facilitaire kosten bij de lokale overheid en (minstens zo interessant) de verhouding tussen die kosten en de gewenste kwaliteit. Uit de genoemde facilitaire barometer blijkt onder meer dat gemeenten op zoek zijn naar alternatieven in de strijd tegen de hoge energierekeningen. 

Zoals ook in eerdere Trendrapportages te zien was, zijn de verschillen in uitgaven voor bepaalde diensten en middelen per gemeente soms opvallend groot. Neem nu de totale schoonmaakkosten. Bij de gemeente Maastricht bedragen die kosten per m2 bvo nog geen 14 euro, bij de gemeente Rheden bijna 17 euro per m2 bvo. Een andere post, telefoniekosten per werkplek, laat ook significante verschillen zien. Met meer dan 400 euro per werkplek is de gemeente Hillegom duur uit, in vergelijking met een gemeente als Heerlen (300 euro).

Nu vertellen naakte cijfers natuurlijk nooit het hele verhaal, al is het verleidelijk op basis van de uitkomsten snelle conclusies te trekken. Een belangrijke kwaliteit van de Trendrapportage is dat het facilitair management van gemeenten geprikkeld wordt hun prestaties te spiegelen aan die van collega-gemeenten.         

Jack van Eekelen

 

 

   Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’