• Commentaar: Zorgwekkend
16 mei 2012
16 mei 2012

Commentaar: Zorgwekkend

Zorgwekkend

‘Ik roep al jaren dat de volgende grote brand in Nederland in de zorg plaats gaat vinden.’ Het is een citaat van René Hagen, lector brandpreventie bij het NIFV. Met ‘grote brand’ bedoelt hij een brand waarbij tien of meer dodelijke slachtoffers vallen. Gemiddeld komt zo’n brand in ons land eens in de vier jaar voor. De laatste grote brand dateert echter alweer van zeven jaar geleden. Dat was de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost, waarbij elf mensen om het leven kwamen.
Hagen roept niet zómaar dat de volgende grote brand in de zorg plaats gaat vinden. Een reeks aan onderzoeken en rapporten – het laatste naar aanleiding van de brand in psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest – brengt immers aan het daglicht dat het met de brandveiligheid in de zorg slecht gesteld is. Een rapport van de verzamelde rijksinspecties gaf eind vorig jaar zelfs aan dat bij 30 procent (!) van de zorginstellingen direct ingrijpen gewenst was.
Juist van een zorginstelling zou je mogen verwachten dat (brand)veiligheid er hoog in het vaandel staat. Er wordt immers gewerkt met een kwetsbare doelgroep, die lang niet altijd is staat is om bij incidenten op eigen kracht de kamer of het gebouw te verlaten. Met alle soms noodlottige gevolgen van dien. Zo kwamen in Oegstgeest vorig jaar drie patiënten om het leven.
Vaak opent zo’n incident de ogen. Zo werden na de cafébrand in Volendam zo’n beetje alle horecagelegenheden in het land beoordeeld op hun brandveiligheid. In de zorg lijkt dit effect echter vooralsnog uit te blijven. En dat is zorgwekkend. Brandveiligheid lijkt niet serieus genomen te worden. Ja: er worden braaf ontruimingsoefeningen gedaan. Maar de resultaten daarvan verdwijnen in een la. De verantwoordelijkheid is door het Rijk op het bordje van de zorgdirecties neergelegd. Maar die bagatelliseren de risico's. De zorg speelt dus met vuur. Het is niet te hopen dat René Hagen eerst gelijk moet krijgen en dat er pas ná een grote brand maatregelen worden genomen. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’