• Datum invoering Europese Norm EN 50575 (CPR) voor brandgedrag kabels gesteld op 1 juli 2016
23 november 2015
23 nov 2015

In overleg tussen CEN-Cenelec en de Europese Commissie is afgesproken dat de Europese norm EN 50575, de norm voor kabels die onder de CPR vallen, ingaat op 1 juli 2016. In eerdere discussies en publicaties heeft de Europese Commissie gesproken over een ingangsdatum van 1 december 2015. De publicatie van de nieuwe Date of Applicability (DoA) in het Publicatieblad van de EU heeft 13 november plaatsgevonden. De overgangsperiode van 1 jaar is herbevestigd, deze periode duurt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De Europese commissie geeft op deze wijze ook voldoende tijd aan alle EU landen om CPR voor kabels te implementeren in hun nationale regelgeving.

Datum invoering Europese Norm EN 50575 (CPR) voor brandgedrag kabels gesteld op 1 juli 2016

In overleg tussen CEN-Cenelec en de Europese Commissie is afgesproken dat de Europese norm EN 50575, de norm voor kabels die onder de CPR vallen, ingaat op 1 juli 2016. In eerdere discussies en publicaties heeft de Europese Commissie gesproken over een ingangsdatum van 1 december 2015. De publicatie van de nieuwe Date of Applicability (DoA) in het Publicatieblad van de EU heeft 13 november plaatsgevonden. De overgangsperiode van 1 jaar is herbevestigd, deze periode duurt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De Europese commissie geeft op deze wijze ook voldoende tijd aan alle EU landen om CPR voor kabels te implementeren in hun nationale regelgeving.

In oktober bleek er nog een officieel amendement noodzakelijk te zijn op de nieuwe EN 50575 norm. Hoewel de wijzigingen geen praktische consequenties hebben en o.a. betrekking hebben op een juridisch correctere verwijzing naar de Low Voltage Directive (LVD), is het niet meer mogelijk om een wijziging van de Europese Norm EN 50575 tijdig te publiceren in het Publicatieblad van de EU. Derhalve is besloten een aanpassing te doen in de Date of Applicability (DoA) van de EN 50575 norm. Het amendement van EN 50575 doorloopt nu een aantal procedurele stappen en daarom is de DoA veranderd van 1 december 2015 naar 1 juli 2016.

De overgangsperiode blijft gehandhaafd op 1 jaar, wat betekent dat EN 50575 op 1 juli 2017 verplicht zal zijn.

EN 50575 specificeert de eisen voor het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. De aanwijzing van de EN 50575 door de EU is een volgende stap in de implementatie van de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR).Sommige EU landen zijn nog niet klaar met de nationale implementatie van de CPR voor kabels.

De wijziging in de Date of Applicability (DoA) geeft extra tijd maar verhoogt nu ook de noodzaak dat ieder EU land de Europese regels vertaalt naar de situatie in de afzonderlijke landen. Omdat de classificatie en testmethoden veranderen moeten alle kabelproductfamilies die onder de CPR vallen door middel van brandproeven opnieuw worden getest, onder andere volgens de nieuwe -onder de CPR ontwikkelde- brand testmethode EN 50399. Bovendien is het verplicht om de brand testen extern te laten valideren.Aan de hand van de uitkomsten worden de kabels ingedeeld volgens de nieuwe CPR Euroklassen die gaan gelden voor alle kabels in vaste elektrotechnische installaties in bouwwerken. Nederland is klaar voor het toepassen van EN 50575 en CPR, hiervoor is de nieuwe Nederlandse norm NEN 8012 opgesteld die naar verwachting in december 2015 wordt gepubliceerd. Gebruikers moeten op basis van deze informatie in overeenstemming met NEN 8012 voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten kiezen.

Deze Europese verordening voor bouwproducten is in het Engels: Construction Products Regulation (CPR) en heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over product constructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door uniforme afspraken (common technical language) te maken over bepaalde essentiële kenmerken van producten. Voor kabels betreft dit alleen brandeigenschappen, andere kenmerken van kabels (bijv. elektrische en mechanische eigenschappen) blijven conform de huidige nationale en voor zover beschikbaar internationale specificaties.

Tijdens Elektrotechniek 2015 (29 september t/m 2 oktober) bezochten bijna 200 geïnteresseerden het seminar van Draka over de praktische gevolgen van de nieuwe brandveiligheidsnormen voor kabels.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’