• 'Deal zorg en hotels ideaal'<br />
06 juli 2011
06 jul 2011

'Deal zorg en hotels ideaal'

Als patiënten in de toekomst verder moeten reizen voor behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis, moeten ziekenhuizen hen helpen bij het vinden van een hotel. Daarvoor heeft Piet Postmus, hoogleraar longziekten van het VU medisch centrum in Amsterdam, gepleit. Hij is groot voorstander van de plannen die minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft gepresenteerd voor een betere verdeling van de zorg onder de ziekenhuizen. De verdeling moet ertoe leiden dat alleen nog de beste artsen, nauw samenwerkend per vakgebied, operaties uitvoeren. Als alleen nog de beste artsen ingewikkelde operaties uitvoeren, valt er voor de patiënt binnen korte tijd al meer winst te behalen dan met welk nieuw medicijn dan ook, zegt hij. Nadeel voor de patiënt kan zijn dat die ver moet reizen voor de medische behandelingen zonder ziekenhuisopname. 'Maar ik snap niet waarom ziekenhuizen niet gewoon een deal sluiten met hotelketens, zodat die de patiënten onderdak bieden. Of er zouden bij topziekenhuizen speciale zorghotels moeten komen, zodat de patiënten daar kunnen verblijven.'