• Defensie goed op weg<br />
20 mei 2009
20 mei 2009

Defensie goed op weg

Defensie heeft vorig jaar zichtbare stappen gezet om de hardnekkige problemen met de bedrijfsvoering op te lossen. Dat heeft de Algemene Rekenkamer ertoe gebracht het twee jaar lopende bezwaaronderzoek af te sluiten. Daarmee voorkomt Defensie dat de Rekenkamer een formeel bezwaar aantekent. Dat blijkt uit het rapport dat de Rekenkamer  uitbracht bij het jaarverslag van Defensie over 2008. Het financieel beheer is vooral verbeterd bij de marine, landmacht en marechaussee. Wat betreft materieelbeheer waren de verbeteringen in 2008 minder groot.  De Rekenkamer waarschuwt dat ook de rest van de bedrijfsvoering voldoende aandacht moet krijgen, omdat er op korte termijn nog veel misgaat en nieuwe risico's opdoemen. Zo leidt een nieuw financieel administratiesysteem tot nieuwe onvolkomenheden en worden nieuwe grote automatiseringsprogramma's uitgevoerd. De Rekenkamer pleit voor professioneel risicomanagement.