• Departementen besteden vergaderfaciliteiten gezamenlijk aan<br />
09 februari 2009
09 feb 2009

Departementen besteden vergaderfaciliteiten gezamenlijk aan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onlangs de aanbesteding voor de externe hotel- en vergaderfaciliteiten bekend gemaakt. Voor de komende twee jaar gaat men opnieuw op zoek naar partijen met wie raamovereenkomsten afgesloten kunnen worden voor logies en kleinschalige vergaderfaciliteiten. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een aantal raamovereenkomsten voor externe hotel- en vergaderaccommodaties in Nederland voor 12 departementen en een groot aantal van de daarbij behorende Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) en agentschappen. Onder externe accommodaties wordt verstaan: hotels met vergader- en/of conferentiefaciliteit en aanbieders van vergader- en conferentiecentra, al dan niet in ketenverband. In de vorige aanbesteding kochten 9 departementen gezamenlijk de faciliteiten in, inmiddels is dit uitgebreid tot 12 ministeries en departementen plus een aantal ZBO's en agentschappen.