• Dienstencentrum haalt doelen niet<br />
18 augustus 2009
18 aug 2009

Dienstencentrum haalt doelen niet

Het lukt de gemeente Den Haag niet om voldoende te bezuinigen op het eigen ambtelijk apparaat. Daarom moet er straks geld worden ‘bijgelapt’, dat niet kan worden uitgegeven aan andere mooie dingen voor de stad, aldus CDA en SP in de Haagse gemeenteraad.
De oppositiepartijen roepen wethouder Marieke Bolle (PvdA, financiën) op duidelijk te maken op welke onderdelen de gemeente wel zelf bezuinigt. Als voorbeeld van een totale mislukte bezuiniging noemen de partijen het intern dienstencentrum, zeg maar de facilitaire dienst en de automatisering van de gemeente. Hier worden de doelen ‘bij lange na’ niet gehaald, zo werd eerder dit jaar duidelijk. ‘De ingeboekte bezuiniging bij de begroting bleek achteraf een tekort waarvoor vervolgens op een andere manier dekking moest worden gevonden,’ aldus de oppositiepartijen. Zij vrezen dat hetzelfde bij andere diensten het geval is.
Dat bezuinigen niet lukt, kan niet worden weggemoffeld. Het feit dat de gemeente de door zichzelf opgelegde bezuinigingen niet haalt, kan niet even door wat boekhoudkundige trucjes worden weggemoffeld, meent Karsten Klein.
De fractievoorzitter van het CDA in Den Haag zegt dit in een toelichting op een brief die hij samen met SP-raadslid Hiek van Driel aan wethouder Bolle (financiën) verstuurt. 'Dat heeft consequenties. Want als een dienst een bezuiniging niet haalt, betekent dit dat je moet bijlappen. Dus is het dan nodig dat je andere dingen laat.’
Bij de start van het huidige college, drieënhalf jaar geleden spraken PvdA, VVD en GroenLinks met elkaar dat volgend jaar structureel 18 miljoen euro moet worden bezuinigd op de eigen bedrijfsvoering van de gemeente. Dit vooral om nieuw beleid mogelijk te maken.
CDA en SP in de Haagse gemeenteraad vroegen zich al eerder af of deze doelstellingen daadwerkelijk wordt gehaald.
Het college van burgemeester en wethouders boekte het bedrag wel in. Maar het in de begroting zetten is niet hetzelfde als een bezuiniging werkelijk halen, zegt Klein. 'Begrotingen bieden slechts inzicht in de gewenste bezuinigingen vooraf, maar niet in de resultaten achteraf.’ De SP vreest zelfs dat aan sommige dingen - zoals het inhuren van externe deskundigheid en personeel van buiten - juist meer geld is uitgegeven dan is begroot, stelt raadslid Van Driel.