• Dienstverlening flexibeler door offshoring<br />
09 oktober 2008
09 okt 2008

Dienstverlening flexibeler door offshoring

Strategische doelen zijn belangrijker voor de keuze van het verplaatsen van activiteiten van dienstverlenende bedrijven dan lage kosten. Door te kiezen voor offshoring (verplaatsing naar het buitenland) van kernactiviteiten, kunnen zij bijvoorbeeld makkelijker toeleveranciers en klanten volgen en op die manier eerder buitenlandse markten betreden.

Verder vergroten de dienstverleners hiermee hun flexibiliteit en hebben zij toegang tot een nieuw, adequaat en hoog opgeleid arbeidspotentieel. Deze conclusies trekt Désirée van Gorp in een nieuw onderzoek over 'offshoring door dienstverleners', waarop zij vorige week aan de Nyenrode Business Universiteit zal promoveren. Het onderzoek naar offshoring door dienstverleners is belangrijk, omdat de ontwikkelingen van offshoring in de dienstensector in een veel sneller tempo plaatsvinden dan het geval was in de productie-industrie.

Overheden en bedrijven zien zich daardoor vaker en op grotere schaal genoodzaakt antwoord te geven op de groeiende bezorgdheid over de negatieve effecten van offshoring op de arbeidsmarkt. Zowel bedrijven als overheden moeten in toenemende mate reageren, maar beter nog anticiperen, op de toenemende mobiliteit van diensten, werknemers en kapitaal. Dit betekent ondermeer dat overheden beter op de hoogte moeten zijn van de ontwikkelingen rond offshoring door dienstverleners en dat bedrijven zich meer bewust moeten zijn dat de keuze voor de manier van offshoring een lange termijn visie vergt, die bepalend is voor hun succes.

Het onderzoek van Van Gorp wijst een aantal algemeenheden uit het verleden over offshoring naar het land der fabelen. Offshoring stond bekend als het verplaatsen van niet-kernactiviteiten naar lage lonen landen via een contract met een derde partij. Het verplaatsen van de activiteiten gebeurde vooral door grote bedrijven en werd verklaard vanuit het kostenperspectief. Definitie en inzichten over offshoring waren vooral gericht op het verplaatsingsgedrag van productiebedrijven.

Van Gorp richt zich met haar onderzoek op het gedrag van dienstverleners en zij trekt andere conclusies. De dienstverlenende bedrijven kiezen voor het verplaatsen van de activiteiten vanwege met name strategische doelen en in mindere mate vanwege de lage kosten. Door te kiezen voor offshoring kunnen zij bijvoorbeeld makkelijker toeleveranciers en klanten volgen en op die manier makkelijker buitenlandse markten betreden. Ook vergroten de dienstverleners hiermee hun flexibiliteit en hebben zij toegang tot een adequaat en hoog opgeleid arbeidspotentieel. De dienstverleners kiezen niet alleen voor landen met een laag inkomensniveau, zoals de productiebedrijven. Een arbeidsmarkt met adequaat hoog opgeleid personeel, culturele overeenkomsten en een goede bescherming van intellectuele eigendom zijn doorslaggevend voor de aantrekkelijkheid van een land als offshore locatie voor de dienstverlenende bedrijven. Verder blijkt uit het onderzoek van Van Gorp dat niet alleen grote bedrijven kiezen voor het verplaatsen van de activiteiten, maar dat het MKB net zo actief is op dit terrein.

De promovendus concludeert ook dat, anders dan bij de productiebedrijven die voor offshoring kiezen via een contract met een derde partij werken, dienstverleners dat vaker doen met behulp van directe buitenlandse investeringen, de zogeheten DBI's. Om de keuze voor dienstverleners in de toekomst te vergemakkelijken of zij via een contract met een derde partij of via een DBI tot offshoring moeten komen, heeft van Gorp een beslissingsmodel voor dienstverleners ontwikkeld.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’