• Digitale hulp voor burger<br />
15 maart 2011
15 mrt 2011

Digitale hulp voor burger

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wil dat er een zogenoemde iAutoriteit komt om individuele burgers te ondersteunen die verstrikt zijn geraakt in de digitale informatiehuishouding van de overheid. De hulpclub moet stevige bevoegdheden krijgen, aldus de WRR. De Raad stelt verder dat er een permanente commissie moet komen die jaarlijks aan het parlement moet rapporteren over de iOverheid, de dagelijkse digitale praktijk die draait op nieuwe informatiestromen die door ict mogelijk zijn gemaakt. Deze commissie signaleert en doordenkt nationale en internationale ontwikkelingen binnen het bredere perspectief van een 'vernetwerkte' overheid en adviseert over de verdere ontwikkeling van de iOverheid. De oprichting van een iPlatform zou verder de transparantie van de iOverheid voor burgers moeten vergroten en op één plek samenbrengen, zodat zij beter zicht krijgen op de werking en mogelijke consequenties van informatienetwerken. De WRR vindt dat politiek en bestuur systematischer dan nu het geval is, dienen na te denken over de kwaliteit van digitale informatie en de vraag wie in de digitale wereld van de overheid de eindverantwoordelijkheid draagt voor die informatie.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’