• 'Directeur NEN overhandigt NEN 3215 op TVVL Congres'
23 mei 2011
23 mei 2011

'Directeur NEN overhandigt NEN 3215 op TVVL Congres'

De algemeen directeur van NEN, ir. Jan Wesseldijk, zal het voor de installatiesector belangrijke concept Wijzigingsblad NEN 3215 overhandigen aan ing. Hans Wittens, voorzitter van de afdeling Sanitaire Technieken. Deze overhandiging vindt plaats tijdens het Nationaal Congres Sanitaire Technieken van TVVL op 21 juni 2011 in Amersfoort. Hiermee geeft Wesseldijk het startschot voor de kritiektermijn van twee maanden.
Ruim voordat het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2012 van kracht wordt, moet de gewijzigde versie van NEN 3215 voor de bouw- en installatiepraktijk beschikbaar zijn.
Het ministerie van BZK, NEN, Stichting Rioned en de installatiesector hebben afspraken gemaakt over de systeemgrenzen voor de riolering van bouwwerken. Dat was nodig omdat de rioleringsvoorschriften uit de (model) Bouwverordening worden ondergebracht in het nieuwe Bouwbesluit 2012. Ook drong de installatiesector aan op het wegnemen van de onlangs gerezen onduidelijkheden over het wel of niet volledig aansturen van NEN 3215 door het Bouwbesluit.
Aansturing door Bouwbesluit
De installatiesector maakte zich zorgen over berichten vanuit het ministerie van BZK dat de rioleringsvoorschriften in normblad NEN 3215 maar ten dele door het Bouwbesluit zouden worden aangestuurd. Dit kwam aan het licht bij het uitwerken van de rioleringsvoorschriften voor het nieuwe Bouwbesluit 2012. Een en ander zou betekenen dat belangrijke voorwaarden, waaronder voorzieningen als terugstuwbeveiligingen en ontlastputten, niet vanuit de bouwregelgeving zijn voorgeschreven. Het bestuur van de afdeling Sanitaire Technieken van TVVL, Platform voor mens en techniek maakte publiekelijk bekend dat een slechte zaak te vinden. 'Het zijn voorwaarden die bepalend zijn voor het uit oogpunt van veiligheid en gezondheid goed functioneren van rioleringssystemen van bouwwerken'. Het ministerie heeft NEN verzocht NEN 3215 zodanig in te richten dat het voldoet aan de uitgangspunten van het Bouwbesluit. De norm beschrijft uitsluitend bepalingsmethoden met onderliggende voorwaarden waarmee kan worden aangetoond dat aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit is voldaan. Dat waren er vijf en worden er nu zeven. Uit het overleg met het ministerie van BZK is duidelijk geworden dat de gewijzigde versie van normblad NEN 3215 in zijn geheel wordt aangestuurd door Bouwbesluit 2012.
Systeemgrenzen
Omdat de regels voor de buitenriolering, die nu nog in de (model) Bouwverordening staan, verhuizen naar het Bouwbesluit, kwamen ook de systeemgrenzen en de reikwijdte van NEN 3215 ter discussie. Dit heeft er toe geleid dat nieuwe benamingen voor de systeemgrenzen zijn afgesproken en dat namen van type afvoerleidingen zijn gewijzigd. NEN 3215 wordt uitgebreid met bepalingsmethoden voor de capaciteit en de waterdichtheid van de buitenriolering binnen de perceelgrens. De wijzigingen en de uitbreiding hebben tot gevolg dat de naam van NEN 3215 wordt aangepast in 'Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrens - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand dakuitmonding'.
Voor meer informatie: www.tvvl.nl.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’