• Discotheken zijn niet brandveilig
14 februari 2006
14 feb 2006

Discotheken zijn niet brandveilig

De veiligheid in discotheken is niet goed geregeld. Dit blijkt uit onderzoek van de VROM-inspectie. Met name op het gebied van brandveiligheid schieten discotheken te kort. Bij meer dan de helft van de 30 onderzochte discotheken (circa 10% van het landelijk totaal aantal discotheken) zijn tekortkomingen vastgesteld. In 2 gevallen was sprake van een zeer onveilige situatie, dat niets anders overbleef dan deze direct te sluiten.

Het beeld dat ontstaat, is dat veel discotheken voor een groot deel voldoen aan de regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Daar staat tegenover dat de inspectie iedere tekortkoming waarop is gecontroleerd wel ergens heeft aangetroffen. De discotheken zijn op 14 punten gecontroleerd. Daarbij werden in totaal bijna 300 gebreken vastgesteld. Bij meer dan de helft van de onderzochte ontbraken belangrijke voorzieningen als beperkingen die een snelle uitbreiding van een brand moeten voorkomen en vluchtwegen. Wat de inspectie opviel, is het grote aantal tekortkomingen (116) dat is geconstateerd bij de naleving van de gebruikseisen. Bij slechts 3 discotheken werd op dat onderdeel geen tekortkomingen geconstateerd. Vier jaar na de brand in Volendam, waarbij meerdere slachtoffers te betreuren waren, blijkt nog altijd 10% van de onderzochte discotheken niet te beschikken over een gebruiksvergunning. Mild uitgedrukt, is dat op zijn minst zorgelijk te noemen. Dat geldt ook voor het grote aantal verbouwingen zonder bouwvergunningen. Bijna in alle onderzochte panden werden dergelijke illegale werkzaamheden uitgevoerd. De aanwezige brandpreventie werd daarbij vaak teniet gedaan.

Gebreken
En goed ventilatie ontbreekt meermaals evenals goede akoestische rapporten. Dit kan leiden tot schade aan de gezondheid. Controle op de toelating van het aantal bezoekers is vaak gebrekkig of gebeurt helemaal niet. Bij een drietal discotheken werden ernstige gebreken geconstateerd aan de elektrische bedrading. De inspectie spreekt zelfs van een brandgevaarlijke situatie. Alle aspecten tonen aan dat er te weinig wordt samengewerkt tussen brandweer en bouw- en woningtoezicht bij het afgeven van vergunningen. De inspectie adviseert overheden om vaker te controleren en de voorschriften te handhaven. Eigenaren en exploitanten worden opgeroepen de gebruiksvergunningen na te leven en met name meer aandacht te hebben voor periodieke controles, het vrijhouden van nooduitgangen en het controleren van het aantal aanwezige bezoekers.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’