• Doeltreffend zoeken naar groen product <br />
08 juni 2011
08 jun 2011

Doeltreffend zoeken naar groen product

De eerste leveranciers hebben hun producten op de website van Sustainable Office gezet.  Inkopers en eindgebruikers kunnen op deze site kantoorproducten vinden die voldoen aan de duurzame inkoopcriteria van de overheid. Het aantal producten op de website zal in de komende maanden flink moeten toenemen.

De website van Sustainable Office, www.sustainable-office.eu, moet inkopers helpen snel duurzame kantoorartikelen te vinden. De site omvat een database waarin kantoorproducten worden opgenomen die voldoen aan de criteria van de productgroep Kantoorartikelen, zoals die zijn opgesteld door AgentschapNL in opdracht van het ministerie I&M. Bezoekers van de website kunnen producten zoeken door het aangeven van de leverancier- of EAN-code, leveranciersnaam of productnaam. Met de website wordt de vindbaarheid van duurzame kantoorartikelen veel eenvoudiger, waardoor het inkoopproces sneller verloopt, aldus woordvoerder Cees van Manen.

‘Met de website hebben inkopers en eindgebruikers een middel om snel kantoorproducten te vinden die voldoen aan de criteria. Zowel eindgebruikers als leveranciers zijn nu veel tijd kwijt met het zoeken naar de juiste producten. Met deze website besparen dus zowel leveranciers als eindgebruikers veel tijd en geld.’ Op termijn zullen ook producten van andere productgroepen op te nemen zoals Meubilair, Tonercartridges, Papier en Reproductie Apparatuur. Sustainable Office richt zich met de website op inkopers, facilitair managers en cpo's van (semi-)overheden en het mkb.

Naast de website en database werkt Sustainable Office ook aan een overkoepelend, onafhankelijk Europees duurzaamheidslabel voor kantoorartikelen, waarbij productgroep archivering als pilotproject dient. ‘In deze pilotgroep wordt een score kaart ontwikkeld, die in een later stadium ook op andere productgroepen toegepast kan worden’, legt Van Manen uit. Het label moet vergelijkbaar zijn met het energielabel, waarin verschillende niveaus (A t/ G) bestaan.

De Commissie Sustainable Office bestaat uit Lyreco, Office Depot, Staples, Hamelin, Jalema, Esselte, Quantore en Pasklaar Communicatie. Het initiatief wordt breed ondersteund door Office World, Ostan en Novaka. Het ministerie van I&M, AgentschapNL en MVO Nederland zijn agendalid van de commissie.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’