• Dossiers online<br />
20 augustus 2009
20 aug 2009

Dossiers online

Nieuwe cliënten van JellinekMentrum Gooi & Vechtstreek kunnen sinds kort hun eigen dossier online inzien. Hiermee zet het centrum voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen een nieuwe stap in het verbreden van de mogelijkheden via internet. Onlangs maakte JellinekMentrum al bekend dat cliënten via internet een intakegesprek kunnen afspreken. Dit zou voor veel mensen de drempel moeten verlagen om een eerste stap naar een behandeling te zetten. 'Ict gaat een steeds grotere bijdrage leveren aan de zorg: transparantie, gebruiksgemak en de cliënt zelf aan de knoppen zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die door slimme inzet van technologie versneld kunnen worden', vertelt Loni Verkerk, manager van JellinekMentrum Gooi & Vechtstreek. De online dossierinzage heeft gevolgen voor de hulpverleners bij JellinekMentrum. 'Zij moeten nu zodanig schrijven en diagnosticeren, dat het voor anderen ook helder is. Dat is een enorme kwaliteitsslag in de zorg: geen onduidelijke vaktaal meer van alwetende zorgverleners', aldus Verkerk.